LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Värmland R - S

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

R
 

45.124. Parti av sjön Racken. (Värmland). fr. GV. stpl Skänninge 7.10.15. K7. Pris.40.kr 129.525. Utsikt från Ransätershöjden. T3. K8. Pris.40.kr

 

129.526. Ransäter. Hembygdsgården. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 129.527. Vy Ransätersbron. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.528. "Värmlänningarna" i Ransäter. Erik och Anna. T6. K8. Pris.30.kr 129.529. Ransätersdräkten. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

129.530. Geijersgården. Ransäter. Vermland. fr. GV. stpl. T3. K8. Pris.50.kr 18.375. Geijersgården. Ransäter. Dahlgrensrummet. T5. K8. Pris.30.kr

 

129.531. Ransäters Kyrka. T3. K8. Pris.30.kr 129.532. Interiör av Ransäters kyrka. fr. stpl Ransäter 13.8.1921. K8. Pris.40.kr

 

70.003. Ransbergs Herrgård. Ransäter. NTO:s Scoutförbunds kursgård och lägerskola. pl. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.533. Riis Herrgård. Värmland. Den kyrkliga dövstumvårdens sommarhem. T5. K8. Såld 18.351. Riksgränsen. Norra Wermland. T1. K8. Pris.40.kr

 

129.534. Risbergs Herregård. T2. K8. Såld

 

129.535. Parti från sjön Rottnen. Värmland. T5. K8. Pris.40.kr 129.536. Parti från sjön Rottnen vid Kymstad. T5. K8. Pris.40.kr

 

81.702. Rottneros Bruk (Wermland). (Ekeby Bruk i Gösta Berlings saga). T1. K8. Pris.60.kr 129.537. Rottneros Bruk (Wermland). ("Ekeby Bruk" i Gösta Berlings saga). T1. K8. Pris.60.kr

 

129.538. Rottneros Bruk och Herregård. fr. OII. stpl Edsvalla 28.4.1902. K7. Pris.80.kr 81.715. Rottneros Herrgård. (Ekeby i Gösta Berlings Saga). T5. K8. Pris.40.kr

 

129.539. Rottneros. (Kavaljersflygeln). T5. K8. Pris.50.kr 129.540. Rottneros. Frändermonumentet. T5. K8. Pris.40.kr

 

81.735. Rottneros. Selma Lagerlöfs staty. fr. stpl Sunne 29.7.54. K8. Pris.30.kr 81.764. Rottneros. Ekeby i Gösta Berlings saga. Ung pike. T5. K8. Pris.30.kr

 

81.700. Rottneros (Wermland) Kontorsbyggningen. ("Kavaliersflygeln" i Gösta Berlings Saga). T2. K8. Pris.50.kr

 

84.512. Rottneros (Wermland) Rottnafallet. ("Björksjöelfsfallet i Ekeby Bruk" i Gösta Berlings Saga). T2. K8. Pris.50.kr 84.509. Rottneros från Ångbåtsbryggan. ("Ekeby" i Gösta Berlings Saga). T2. K8. Pris.50.kr

 

18.355. Ruder. fr. GV. stpl Karlstad 11.5.1915. K8. Pris.60.kr 129.541. Hälsning från Råda och Björns Wärdshus. Värmland. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.542. Råda. Corps logi Åström. fr. OII. stpl Råda 27.6.1906. K8. Såld 129.543. Råda kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

129.544. (Kungabesök i Råda socken Värmland 1918). T3. K8. Pris.120.kr 129.545. Rådastrand. Camping, bad och stugby. fr. stpl. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.546. Rämens Herrgård. Wermland. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.50.kr 129.547. Det s. k. Tegnerrummet å Rämens Herrgård. Wermland K. N. Jansson Foto. fr. OII. stpl. T1. K7. Pris.40.kr

 

129.548. Rämmens Kyrka. T4. K8. Såld 129.549. Flygfoto över Rämmens kyrka. fr. stpl Lesjöfors 31.7.73. K8. Pris.40.kr

 

23.464. Rämens Prestgård. T3. K8. Pris.60.kr 70.004. Utsikt över Räms-sjön. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.550. Vermland. Strandvägen vid Rämen. T1. K8. Pris.50.kr

 

129.551. Motiv från sjön Ränken. Värmland. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 129.552. Landskapsbild från Röjdåfors. Värmland. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

S

129.553. Karlskoga - Sandviksbadet. fr. stpl. T6. K7. Pris.30.kr 129.554. Saxholmen i Vänern. Vermland. fr. OII. stpl Grums 19.7.1904. K7. Pris.50.kr

 

129.555. Vy vid Sillerud Kyrka. fr. stpl Sillerud 4.6.36. K7. Pris.40.kr 129.556. Silleruds prästgård. fr. stpl Sillerud 8.2.36. K7. Pris.50.kr

 

129.557. Svensbyns skola. Sillerud. fr. stpl Sillerud 14.8.58. K7. Pris.50.kr

 

129.558. Skagersbrunn. Nya hotellet. fr. OII. stpl Åtorp 16.7.1908. K7. Pris.60.kr 129.559. Utsikt från Hotellet. Skagersbrunn. (Värml.) fr. OII. stpl     (Ska)gersbrunn 12..(6.1911) + ankomststpl Bofors 13.6.1911 K8. Pris.300.kr

 

129.560. Skagers Brunn. Restaurangen och villorna Solhem och Vilan. fr. stpl. T3. K7. Pris.50.kr 129.561. Skagersbrunn. Sjövillan. fr. OII. stpl Skagersbrunn 3.7.17. K8. Pris.120.kr

 

70.041. Skarped (Wermland). (Högfors i Gösta Berlings Saga.). T1. K8. Pris.60.kr 129.562. Folkskolan. Skattkärr. T5. K6. Pris.50.kr

 

129.571. Skillingmarks Kyrka. T5. K8. Pris.40.kr 129.572. Flygfoto över Skillingmark.T5. K8. Pris.40.kr

 

129.563. Skillingsfors. fr. OII. + julmärke 1904 stpl. T1. K7. Pris.60.kr

 

70.047. Motiv från Skillingsfors. Värmland. fr. stpl Skillingsfors 19.3.57. K8. Pris.40.kr 129.564. Skillingsfors på C. J. L. Almqvists tid. ofr. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.565. Skoghallsverken. Värmland. STF. T4. K8. Pris.60.kr 129.566. Skoghalls Real- och Folkskola. T4. K8. Pris.50.kr

 

129.567. Skoghall. fr. stpl. T6. K6 (nålstick). Pris.40.kr 129.568. Hälsning från Skoghall. T6. K8. Pris.30.kr

 

129.569. Herrgårdens Gästhem. Skåpafors. T5. K8. Pris.50.kr 102.177. Skåre. Folkskolan. fr. stpl Skåre 3.8.49. K8. Pris.60.kr

 

129.570. Skåre. Viadukten. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 53.940. Skåre. T3. K8. Pris.160.kr

 

91.371. Parti af Skönnerud. T3. K8. Pris.120.kr

 

129.573 Värmland. Stamfrändemonumentet. (Harry Lange). T6. K8. Pris.30.kr 129.574. Stavnäs kyrka. Värmland. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.575. St. Kils Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 129.576. Minnesstenen vid Illberg. St. Kil. Värmland. T3. K8. Såld

 

129.577. St. Kils kyrka och Fryksta Pensionat. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 48.676. Flygfoto över St. Kil. T5. K8. Pris.40.kr

 

91.374. Storbrohyttan. Vermland. T2. K8. Pris.80.kr 129.578. Storfors. Herrgården. pl. T5. K8. Pris.50.kr

 

97.157. Storfors. Stationen. T5. K6. Pris.180.kr 104.502. Storfors. Järnvägsstationen. T5. K8. Pris.140.kr

 

48.896. Från Sveriges Bygder. Storfors. Vermland. T2. K8. Pris.60.kr 129.579. Hälsning från Storfors. T6. K8. Såld

 

102.178. Boforsarbetarnas semesteranläggning "Storöna". Plaskdammen. T5. K8. Pris.50.kr 129.580. Strandåsens Pensionat. T5. K8. Såld

 

129.581. Wilhelmsro. Strömtorp. fr. OII. stpl. T2. K7. Pris.120.kr

 

129.582. Klarälvdalens Folkhögskola. Stöllet. T5. K8. Pris.50.kr 129.583. Stöllets Gästgivaregård. Innehavare Källarmästare Heinz Klötzke. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.584. Ny kyrka Stöllet. Wärmland. T2. K8. Pris.40.kr 129.585. Interiör av Norra Ny Kyrka. Stöllet. fr. stpl Stöllet 13.2.51. K7. Pris.30.kr

 

23.467. Stöllet. Wärmland. T2. K8. Pris.60.kr 129.586. Flygfoto över Stöllet. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.587. Stömne Herrgård. Värmland. T5. K8. Pris.50.kr 70.040. Stöpafors Herrgård (Wermland). (Lötafors i Gösta Berlings Saga). fr. OII. stpl Karlstad 21.1.1903. K7. Pris.50.kr

 

129.588. Stöpafors. Klättebo Pensionat. T5. K8. Pris.60.kr 129.589. Råby Stöpafors. Värmland. T3. K8. Pris.80.kr

 

129.590. Stöpsjö Herrgård. ofr. T5. K8. Pris.50.kr 129.591. Sunnemo Hembygdsgård. fr. stpl. T6. K7. Pris.40.kr

 

129.592. Sunnemo Kyrka. Wermland. T1. K8. Pris.30.kr 129.593. Hälsning från Sunnemo. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

129.594. Svaneholms Herrgård. Svanskog. Värmland. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 129.595. Skråmforsens Dammbyggnad. Svartälfven (Örebro Elektr. AB). T1. K8. Pris.120.kr

 

129.596. Sveanäs. Värmland. fr. OII. stpl Norrköping 4.7.1906. K7. Pris.80.kr 98.647. Parti av Sysslebäck. T4. K8. Pris.40.kr

 

129.597. Långberget. Familjevänligt sporthotell - för rekreation och aktivitet i avstressande miljö. Sysslebäck. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr 129.598. Sälboda Herrgård. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

70.261. Södra Råda. Värmland. 700 år gamla ödekyrka. T5. K8. Pris.30.kr 129.599. Södra Råda kyrka. Skagern. T2. K8. Pris.40.kr

 

129.600. Sölje Herrgård. Sölje. T6. K8. Såld

Till vykort Sunne

Till vykort Säffle

Till vykort A - E    F - K    L - P    R - S    T - V    Å - Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V