LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Värmland T - V

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

T
 

129.624. Skalden F. A. Dahlgrens (Fredrek på Ransätt) födelsehem. Taberg. Wermland. T2. K8. Pris.60.kr 129.625. Disponentgården vid Taberg. Wermland. T1. K8. Pris.60.kr

 

129.626. Timsbrons Fritidscenter. Karlskoga. 1. Sjön Grecken. 2. Kanotbivack. 3. Sjön Halvtron. 4. Sjön Skärjen. T6. K8. Pris.30.kr 129.627. Tomta Vilohem. T5. K8. Pris.50.kr

 

70.012. Tossebergsklätten (Wermland) 342 meter hög. (Gurlita klätt i Gösta Berlings saga). T1. K8. Pris.50.kr 129.628. Utsiktstornet å Tossebergsklätten. (Gurlitta klätt i Gösta Berlings saga). T5. K8. Pris.40.kr

 

129.629. Tossebergsklätten. (Gurlitta klätt i Gösta Berlings saga). T5. K8. Pris.40.kr 129.630. Utsikt från Tossebergsklätten. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.631. Gurlita Klätt. fr. stpl Sunne 17.8.71. K8. Pris.30.kr 129.632. Trankils Prästgård. Värmland. fr. GV. stpl. T3. K7. Pris.120.kr

 

129.633. Officerspaviljongen f. d. Jägarlägret. Trossnäs. fr. OII. stpl Trossnäs 9.10.1905. K7. Pris.80.kr 93.060. Trossnäs. fr. OII. stpl Trossnäs 16.6.1903. K7. Pris.140.kr

 

129.634. Trossnäs. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.635. Tynäs skärgårdsrestaurant vid Vänern. T6. K8. Pris.30.kr 129.636. Digerfallet vid Tåsan. (Vermland). fr. OII. stpl Sysslebäck 6.7.1908. K8. Pris.50.kr

 

129.637. Gränshotellet. Töcksfors. T6. K8. Pris.40.kr 70.010. Järnvägsmännens Semesterhem. Töcksfors. Värmland. fr. stpl Töcksfors 23.5.63. K8. Såld

 

129.638. Nordmarksstugan. Töcksfors. Värmland. T5. K7. Pris.40.kr 129.639. Töcksfors Turisthotell. Värmland. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

102.179. Flygfoto över Töcksfors. T5. K8. Pris.60.kr 129.640. Hälsning från Töcksfors. T6. K8. Pris.30.kr

 

18.424. Töcksmarks kyrka. T6. K8. Pris.30.kr

Till vykort Torsby

U

129.669. Uddeholms Herrgård. STF. Värmland. T4. K8. Pris.40.kr 129.670. Hotellet. Uddeholm. T5. K8. Såld

 

129.671. Kapellet i Uddeholm. T5. K8. Pris.30.kr 129.672. Uddeholm kapell. T5. K8. Pris.30.kr

 

129.673. Risberg. Uddeholm. fr. stpl Hagfors 4.9.63. K7. Pris.40.kr 129.674. Skogskontoret. Uddeholm. ofr. T5. K8. Såld

 

129.675. Gamla sädesmagasinet. Uddeholm. T5. K8. Såld

 

129.676. Strandparti vid Uddeholm. T3. K8. Såld 129.677. Parti av Uddeholm. T5. K8. Såld

 

71.792. Uddeholm. Värmland. T3. K7. Pris.50.kr 129.678. Uddeholm Hagfors Järnverk. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.679. Ulfsby Gård. (Länsmansgården i Gösta Berlings saga). T5. K7. Pris.40.kr

 

V W

129.723. Valåsens Herrgård. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr 18.453. Motiv från sjön Vermeln. Värmland. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.680. Parti av Vestersilen vid Breviken. fr. stpl. T3. K7. Pris.50.kr 18.445. Utsigt öfver Vingängsjön. Wärmland. fr. GV. stpl Stöllet 10.7.1911. K7. Pris.50.kr

 

129.681. Blaxmo. Visnum. (Värmland). fr. GV. stpl Arvika 2.5.1915. K7. Pris.60.kr 129.682. Kommunalhuset. Visnum. Värmland. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.683. Visnums Kyrka. Värmland. T3. K8. Såld

 

129.685. Visnums-Kils kyrka. fr. GV. T3. K8. Pris.30.kr 129.684. Visnums-Kils kyrka. Karlstads stift. fr. stpl. T6. K7. Pris.30.kr

 

129.686. Nynäs Gård. Visnums-Kil. Flygfoto. fr. stpl. T5. K7. Pris.40.kr 129.687. Visnums-Kils Prästgård. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.688. Hovfjällsstugan. Vitsand. T5. K8. Pris.50.kr 129.689. Stollinbanan. Hovfjället. Vitsand. Torsby kommun. T6. K8. Pris.30.kr

 

129.690. Vitsands kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 129.691. Nötön. Vitsand. Bad och Camping. Stugby. T6. K8. Pris.30.kr

 

129.692. Flygfoto över Vitsand. fr. stpl Vitsand 26.3.56. K8. Pris.50.kr 129.693. Flygfoto över Vitsand. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.694. Hälsning från Vretstorp. Viby kyrka. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.695. Flygfoto av Vålberg. T5. K8. Såld 129.696. Vålberg. Nors Kyrka. Norsplan och Centralskolan. T6. K8. Pris.40.kr

 

129.697. Flygfoto över Vångens Gård. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 129.698. Wermland. Vägsjöfors. Sjön Brocken. fr. OII. stpl Karlstad 26.8.1905. K7. Pris.60.kr

 

129.699. Gästgivaregården. Vägsjöfors. Värmland. T4. K8. Pris.40.kr 129.700. Vägsjöfors Herrgård. T6. K8. Pris.30.kr

 

129.701. Haga. Västerud V. Brattfors. T5. K8. Pris.60.kr 129.702. Hyttan. V. Brattfors. fr. stpl Värmlands Brattfors 8.4.39. K8. Pris.40.kr

 

129.703. Värmlands-Dalby. Kyrkan. T5. K8. Pris.30.kr 129.704. Värml. Eda Charlottenberg Manhem. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.705. Värml. Eda Charlottenberg. Matsalen. T5. K8. Pris.50.kr 129.706. Värml. Eda Charlottenberg. Vy över Tälle. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.707. Värml. Nysäter. Marknadsbodarna. T5. K8. Pris.40.kr 129.708. Nysäters gård. Värml. Nysäter. fr. stpl Evertsberg 17.7.62. K8. Pris.40.kr

 

129.709. Okne Handelsaffär. Värml. Nysäter. fr. stpl Säffle 4.9.24. K8. Såld 129.710. Flygfoto över Värml. Nysäter. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.711. Wärmlands Säby. T5. K8. Såld 129.712. Flygfoto över Nybble. Värml. -Säby. T5. K8. Såld

 

48.510. (Valunda). fr. GV. stpl Värmlands Säby 16.7.1913. K7. Såld

 

129.713. Villa Brovik. Värmskog. T5. K8. Pris.50.kr 129.714. Bron över Värmskogssundet. Värmland. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.715. Wäsby. Wermland. T1. K8. Pris.120.kr

 

129.716. Flygfoto över Väse. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 129.717. Värmland. Glanshammar. Väse. fr. OII. stpl Grums 16.5.1908. K7. Pris.60.kr

 

129.718. Hammar. Wäse. T3. K8. Pris.50.kr 129.719. Wäse Prästgård. fr. stpl. T4. K8. Pris.50.kr

 

129.720. Vy vid Väse station. Värmland. fr. OII. stpl Väse 10.8.1911. K8. Pris.180.kr 129.721. Väse stations skola. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr

 

129.722. Flygfoto över Väse stationssamhälle. fr. stpl. T5. K8. Pris.60.kr 18.439. Upsala. Wäse. Wermland. pl. T1. K7. Pris.60.kr

Till vykort Västra Ämtervik

Till vykort A - E    F - K    L - P    R - S    T - V    Å - Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V