LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Värmland A - E

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 I butiken finns det oftast fler motiv från nedanstående orter.

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

A
 

129.104. Adolfsfors Bruk. T5. K8. Pris.60.kr

 

129.105. Agnesviks semester- och turisthem. Filipstad. T5. K8. Pris.50.kr 129.106. Agnesvik. Utsikt från nedre villan. fr. stpl Filipstad 16.7.32. K8. Pris.50.kr

 

129.107. Alkvetterns herrgård. fr. stpl Alkvettern 8.9.61. K8. Pris.50.kr 129.108. Alkvettern. T5. K7. Pris.50.kr

 

18.179. Alster herrgård. T5. K8. Pris.40.kr 45.085. Alsters Herrgård. Galleriet. ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

10.492. Frödingsstenen vid Alster. T5. K8. Pris.30.kr

 

129.109. Alsters Prästgård. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 129.110. Flygfoto över Alsters Kyrka. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.111. Parti af Alsterselfven. Wärmland. T2. K8. Pris.50.kr 129.112. Ambjörby. Utsikt från Skidbacken. ofr. T5. K7. Pris.40.kr

 

129.113. Utsikt från Anneborg med Trädgårdsstugan. fr. stpl Sunne 28.7.38. K8. Såld 96.402. Parti från Aspjön o. Hvitsandshöjden. Gott Nytt År! (G. Stoopendaal). fr. stpl. T4. K8. Pris.120.kr

Till vykort Arvika

B

129.114. Från Sveriges bygder. Benefors. Kvarngården. ofr. T1. K7. Pris.120.kr

 

102.166. Bjurkärn: Herrnäs. fr. OII. stpl Väse 28.8.1906. K7. Pris.50.kr 129.115. Bjurtjärns Kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

129.116. (Björby gård). ofr. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.117. Björbyholm. Wärmland. T2. K7. Pris.60.kr 93.039. Ny Kyrka från Björbyholm. Wermland. ofr. T1. K7. Pris.80.kr

 

129.118. Björkborn. pl. T1. K7. Pris.60.kr 89.386. Parti av Björkborn. T4. K8. Pris.60.kr

 

129.119. Björkborn. Disponentsbostaden. T5. K8. Pris.50.kr 129.120. (Björke fotbollslag hösten 1911). fr. stpl. K8. Pris.120.kr

 

129.121. Sommarhemmet. Björkeberg. fr. stpl Fältpost 141 28.4.41. K8. Pris.50.kr 10.531. Björkefors (Wermland). ("Fors" i Gösta Berlings saga). T1. K8. Pris.50.kr

 

104.448. Ungdomsgården Björknäs. SMU. Arvika. T5. K8. Pris.50.kr 129.122. Björneborg. ofr. T1. K8. Pris.120.kr

 

41.948. Björneborg. Wärmland. fr. OII. stpl Stockholm 23.8.1903. K7. Pris.60.kr 129.123. Björneborgsbilder. fr. stpl. T5. K8. Pris.120.kr

 

129.124. Björnö gård. fr. stpl Häljebol 16.8.62. K7. Pris.50.kr 69.964. Framnäs i Blomskog. pl. T5. K8. Pris.60.kr

 

129.125. Blomskogs kyrka. fr. stpl PKP 206 24.9.64. K8. Pris.30.kr 69.965. Flygfoto över Blomskog. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.126. Bofors HSB-hus vid Brichegården. T5. K8. Pris.60.kr 129.127. Bofors. H. S. B. Karls Åby. T5. K8. Pris.60.kr

 

129.128. Bofors. Hotellet. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 129.129. Bofors. Gamla Herrgården. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.130. Bofors. Laboratoriet. fr. stpl Karlskoga 25.11.53. K7. Pris.40.kr

 

129.131. Bofors kanonverkstäder. fr. OII. stpl Karlskoga 30.6.1906. K7. Pris.120.kr 129.132. Bofors Bruk. T5. K8. Pris.60.kr

 

129.133. Bograngen. Värnland. T3. K8. Pris.60.kr 129.134. Bomstad-Baden. fr. stpl. T6. K8. Pris.30.kr

 

41.949. Bonäs. fr. stpl. T5. K7. Pris.40.kr

 

102.183. Från Sveriges Bygder. Borganäs. Vermland. T2. K8. Pris.60.kr 96.483. Från Sveriges Bygder. Meyerhielmska slottet. Borganäs. Vermland. T2. K8. Pris.60.kr

 

129.135. Bosjön. Wermland. fr. stpl. T1. K8. Pris.50.kr

 

129.136. Botilsäter (Kalfhagen). T3. K8. Pris.140.kr 129.137. Botilsäters kyrka. T3. K8. Pris.60.kr

 

23.884. Brantnäs. fr. stpl Sunne 27.7.57. K8. Såld 129.138. Branäsberget vid Klarälven. Värmland. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

129.139. Mellanelfven. Brattfors. Vermland. T3. K8. Pris.50.kr 129.140. Brattfors. Värmland. fr. stpl. T3. K8. Pris.60.kr

 

129.141. Vy från Brattfors. fr. stpl. T5. K7. Pris.50.kr

 

129.142. Brattfors prästgård. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 129.143. Brattfors kyrka. fr. stpl Karlstad 11.3.43. K8. Pris.30.kr

 

129.144. Landskapsbild från Brunsberg. Värmland. STF. T4. K8. Pris.40.kr 81.531. Brunskogs Kyrka och sjön Wermeln. Wärmland. fr. OII. stpl Edane 16.6.1901. K8. Pris.60.kr

 

129.145. Motiv från Svartåna. Brunskog. Värmland. fr. stpl. T5. K8. Pris.40.kr 129.146. Kvinnofolksarbete på Gammelvala i Brunskog. T6. K8. Pris.30.kr

 

129.147. By Kyrka. fr. stpl. T4. K8. Pris.30.kr 129.148. By kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

129.149. Parti af Byelfven samt Folkhögskolan. T2. K8. Pris.50.kr

C

Till vykort Charlottenberg

D

129.164. Dalby kyrka. Wärmland. T2. K8. Pris.40.kr 129.165. Från Sveriges Bygder. "Dalmers" vid Klarälven. T3. K8. Pris.60.kr

 

129.166. Deje. Affärsgatan. fr. stpl PKP 54 5.10.44. K7. Pris.80.kr 129.167. Deje. Katrineberg med sjön Lusten från flygplan. fr. stpl Deje 27.8.38. K7. Såld

 

129.168. Deje. Katrinebergs herrgård. (Nedbrunnen 1955). T5. K8. Pris.40.kr 129.169. Deje pappersbruk. T3. K8. Pris.120.kr

 

129.170. Sprängningsarbete vid Deje. Wermland. T1. K8. Såld 129.171. Deje vattenfall. Värmland. fr. OII. stpl. K8. Pris.50.kr

 

13.922. Karlstads Stiftsgård. Dömle. T5. K8. Pris.40.kr 129.172. Karlstads Stiftsgård. Dömle. Biblioteket. T5. K8. Pris.40.kr

Till vykort Degerfors

E

129.173. Eda. Gränsstationen. T5. K8. Såld

 

129.174. Eda kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 129.175. Flygfoto över Eda Kyrka. Värmland. T5. K8. Pris.40.kr

 

129.176. Motiv från Wärmland. (Eda glasbruk.) T1. K8. Såld 129.177. Eda Sanatorium. Villa Hofgårdsberg. fr. OII. stpl PKXP 19 2.7.1902. K7. Pris.50.kr

 

129.178. Parti af Edane. Wärmland. fr. OII. stpl PKXP 19A 22.8.1910. K8. Pris.80.kr 53.704. Jernvägsstationen. Edane. fr. OII. stpl Spannarboda 15.2.1902. K7. Pris.240.kr

 

41.971. Kapellet. Edane. Värmland. fr. stpl. T5. K8. Såld 42.132. Edane kapell. fr. stpl. T4. K7. Såld

 

13.959. K. F. U. K:s Semesterhem. Edsgatan. T5. K8. Pris.50.kr 129.179. Hälsning från Edsvalla. Edsvalla Bruk och järnvägsbron öfver Norsälfven. pl. T1. K7. Såld

 

129.180. Parti från Edsvalla Jernbruk i Wermland. fr. OII. stpl Timmernabben 21.6.1906. K7. Pris.50.kr 129.181. Hälsning från Edsvalla. T6. K8. Pris.40.kr

 

13.958. Motiv från Transtrand vid Ekebo. Värmland. T5. K8. Pris.40.kr 129.182. Smedjan vid Ekeby i (Gösta Berlings saga). fr. stpl. T4. K7. Pris.40.kr

 

129.183. Övre Klarälvdalen. Ekshärads kyrka. T5. K8. Pris.30.kr 129.184. Ekshärads kyrkogård. STF. T4. K8. Pris.40.kr

 

129.185. Flygfoto över Kyrkheden. Ekshärad. T5. K8. Pris.50.kr

 

129.186. Övre Klarälvdalen. Hedegårds Pensionat. Ekshärad. fr. stpl Hagfors 3.6.65. K8. Pris.40.kr 129.187. Övre Klarälvdalen. Hotell Wermlandia. Ekshärad. T6. K8. Pris.40.kr

 

84.431. Östanå. Elfsbacka. pl. T2. K7. Pris.50.kr 41.972. Wermland. Utsikt från Enkullen. fr. OII. stpl Halmstad 24.4.1910. K7. Pris.60.kr

 

97.141. S. S. U. H:s barnkoloni Enkullen. Edsbjörke. Värmland. T5. K8. Pris.50.kr 97.140. S. S. U. H:s barnkoloni Enkullen. Edsbjörke. Värmland. Smultronplockning. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr

 

41.968. Klarelfven: Ennarbol. T1. K7. Pris.40.kr

 

129.188. Bodaholm. Eskilsäter. fr. stpl. T5. K8. Pris.50.kr 129.189. Eskilsäter kyrka. T5. K8. Pris.30.kr

 

Till vykort A - E    F - K    L - P    R - S    T - V    Å - Ö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V