LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Huskvarna

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

113.434, Husqvarna. Apoteket. T2, K8, Pris.120.kr 90.792, Badhuset. T2, K8, Pris.120.kr

 

113.435, Huskvarna. Bruksgatan. T5, K8, Såld 113.436, Husqvarna. Brukspatrons villa. fr GV stpl Huskvarna 2.9.190?, K8, Pris.80.kr

 

113.437, Disponentbostaden. Huskvarna. T3, K8, Pris.80.kr 92.037, Huskvarna Slott. Ser. 12. T3, K8, Pris.80.kr

 

90.810, Brukspatron W. Tham. T2, K8, Pris.80.kr 113.438, Direktör Thams Bostad. fr GV + 3 öre stpl Vartofta 13.9.1919, K8, Pris.80.kr

 

113.439, Parti av Huskvarna. T3, K8, Pris.60.kr 113.440, Centralskolan. Huskvarna. T3, K8, Pris.80.kr

 

113.441, Huskvarna. Med gamla och nya disponentbostaden. foto 1896. T5, K8, Såld 113.442, Drottninggatan Huskvarna. T3, K8, Såld

 

113.443, Huskvarna. Drottninggatan. T5, K8, Pris.60.kr 113.444, Huskvarna. Drottninggatan. T5, K8, Pris.60.kr

 

113.445, Drottninggatan. Husqvarna. T1, K8, Pris.120.kr 113.446, Parti från den natursköna Egna Hems Vägen. Huskvarna. T3, K8, Pris.50.kr

 

113.447, Huskvarna. Motiv från Egnahem. T4-5, K8, Pris.80.kr 113.448, Huskvarna. Motiv från Egnahem. T4-5, K8, Pris.80.kr

 

113.449, Egna hem. Huskvarna. T3, K8, Såld 113.450, Parti av Egna Hem och Husqvarna. T3, K8, Pris.120.kr

 

103.981, Elektriska Kraftstation Ebbes. Husqvarna. T1, K8, Pris.60.kr 113.451, Elektriska Kraftstationen. Husqvarna. T3, K8, Pris.60.kr

 

 
 90.795, Elektriska Kraftstationen. T3, K8, Pris.160.kr 113.452, Epidemisjukhuset. Huskvarna. (reklamtext på adressidan C. Bååth). T2, K8, Såld

 

113.453, Huskvarna. Eric Dahlbergsgatan. T5, K8, Pris.60.kr 113.454, Huskvarna. Eric Dahlbergsgatan. T5, K8, Pris.60.kr

 

113.455, Huskvarna. Esplanaden. fr stpl Huskvarna 8.8.46, K8, Pris.40.kr 113.456, Huskvarna. Esplanaden. fr stpl Krylbo 9.3.50, K7, Pris.40.kr

 

113.457, Huskvarna. Esplanaden. T5, K8, Pris.40.kr 113.458, Huskvarna. Esplanaden. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.459, Huskvarna. Esplanaden. T5, K8, Pris.60.kr 113.460, Huskvarna Fabriker. T3, K8, Pris.80.kr

 

92.026, Fabrikerna. Husqvarna. T1, K8, Pris.80.kr 113.461, Husqvarna Fabriker. T5, K7, Pris.50.kr

 

90.796, Folkets Hus. T2, K8, Pris.80.kr 113.462, Husqvarna Folketspark. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
92.031, Folkskolan. T3, K8, Pris.80.kr  92.042, Frälsningsarmén. T4, K8, Pris.60.kr

 

90.797, Gamla Gevärsfaktoriet. Husqvarna. T2-3, K8, Såld 113.463, Parti af Huskvarna ån vid gamla Gevärsfaktoriet. T2, K8, Pris.60.kr

 

113.464, Huskvarna. Gamla kruthuset - Hembygdsmuseum. T5, K8, Pris.40.kr 113.465, Stadsmuséet. "Gamla Kruthuset" i Huskvarna. (korrektur). T5, K6, Pris.30.kr

 

113.466, Gevärsfaktoriet i Huskvarna på 1860-talet. T5, K8, Pris.40.kr 113.467, Huskvarna. Grännavägen. T5, K8, Pris.50.kr

 

113.468, Huskvarna. Grännavägen och Kroatorpet. T5, K8, Pris.40.kr 113.469, Huskvarna. Grännavägen och Vättern. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.470, Huskvarna. Haga- och Floragatorna. T3, K8, Pris.80.kr 113.471, Huskvarna. Haga- och Floragatorna. T3, K8, Pris.120.kr

 

113.472, Huskvarna. Hakarps Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 113.473, Huskvarna. T5, K8, Pris.60.kr

 

113.474, Huskvarna Hamn. T2, K8, Pris.60.kr 113.475, Huskvarna Hamnen. T5, K8, Pris.60.kr

 

113.476, Huaqvarna Hamn. fr OII stpl Jönköping 21.1.1901, K8, Pris.80.kr 113.477, A.B. Husqvarna Borstfabrik. T5, K8, Pris.60.kr

 

 
 97.730, Husqvarna Pensionat 1908. K8, Pris.120.kr 92.044, Parti af Husqvarnaån. T1, K8, Pris.80.kr

 

31.155, Huskvarna Hembygdsförenings hembygdsvyer. Huskvarna omkr. 1690, eft. Dahlbergs Suecia.T3, K8, Pris.40.kr 113.478, Huskvarna. Häradsvägen. T6, K7, Såld

 

113.479, Idrottshuset. Huskvarna. T3, K8, Pris.80.kr 90.798, Idrottsparken. Huskvarna. T3, K8, Pris.80.kr

 

113.480, Idrottsparken. Huskvarna. T4, K8, Pris.50.kr 113.481, Huskvarna. Idrottsparken. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.482, Idrottsplanen. Huskvarna. (fotbollsmatch). T4, K8, Såld 113.483, Huskvarna. Industrihotellet. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.484, Industrihotellet. Huskvarna. T5, K8, Pris.50.kr 113.485, Isberget vid Huskvarna-Ån. T3, K8, Pris.40.kr

 

90.799, Minne från Jubileumsfesten den 9/11 1901. fr OII stpl Jönköping 28.1.1902, K7, Pris.120.kr 46.669, Huskvarna. Junex. T5, K8, Pris.50.kr

 

113.486, Huskvarna. Junex. T5, K8, Pris.40.kr 113.487, Huskvarna. Junex-fabriken. T5, K8, Såld

 

113.488, Huskvarna. Junex-fabriken. T5, K8, Pris.50.kr 113.489, Huskvarna. Junex-området. T5, K8, Pris.50.kr

 

113.490, Huskvarna. Jutaholm. T5, K8, Pris. 40.kr 90.824, Huskvarna. Jutegården. fr stpl Jönköping 27.7.40, K7, Pris.50.kr

 

103.983, Huskvarna. Järnvägsparken. T5, K8, Pris.50.kr 113.491, Huskvarna. Järnvägsparken. T4, K8, Pris.40.kr

 

113.492, Järnvägsstationen. Huskvarna. T2, K8, Pris.280.kr 113.493, Parti av Husqvarna vid järnvägsstationen. T3, K6, Såld

 

113.494, Huskvarna. Jönköpingsvägen. (Gustaf Andersson Urmakeri och Optisk affär). T3, K8, Såld 113.495, Huskvarna. Jönköpingsvägen. T5, K8, Såld

 

   
 90.800, Huskvarna. Kaflabron och Rumlaborg. T3, K8, Pris.60.kr  92.025, Kamrersbostaden. Husqvarna. T1, K8, Pris.80.kr

 

113.496, K.F.U.M:s sommarhem. Huskvarna. T5, K8, Såld 113.497, Huskvarna. Klevaliden. T4-5, K8, Pris.60.kr

 

113.498, Huskvarna. Sommarhemmet Klippan. T5, K8, Pris.40.kr 113.499, Huskvarna. Utsikt från  Sommarhemmet Klippan. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.500, Huskvarna. Utsikt från  Sommarhemmet Klippan. T5, K8, Pris.40.kr 113.501, Huskvarna. Sommarhemmet Klippan. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.502 Huskvarna. Sommarhemmet Klippan. Loftet. T5, K8, Pris.40.kr 113.503, Huskvarna. Konsumtionsföreningen (Union). T5, K8, Såld

 

 90.802, Hans Majts Konungens besök i Husqvarna, den 30.10.1905. K8, Pris.120.kr  92.032, Minne från Hans Majts Konungens besök i Husqvarna den 30/10 1905. K8, Pris.120.kr

 

113.504, O mitt härliga land, sade Konung Oscar II vid sitt besök i Huskvarna 1895. T3, K8, Pris.40.kr 113.505, Huskvarna. Kraftstationen. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.506, Kroatorpet med Grännavägen. Huskvarna. fr stpl Huskvarna 20.8.61.K7, Pris.40.kr 90.801, Krutbruket. T3, K8, Pris.60.kr

 

113.507, Husqvarna. Parti af Kungsgatan. pl, stpl 1903, K6, Pris.80.kr 113.508, Kungsgatan. Husqvarna. T2, K8, Pris.140.kr

 

113.509, Huskvarna. Kungsgatan. T4, K8, Pris.60.kr 113.510, Huskvarna Kyrka. T3, K8, Pris.60.kr

 

113.511, Huskvarna. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 113.512, Huskvarna Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

113.513, Huskvarna. Kyrkan. interiör. T5, K8, Pris.30.kr 113.514, Huskvarna. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr

 

 
92.038, Huskvarna, Kåfvasjön. T3, K8, Pris.50.kr 90.803, Från denna kälkbacken i Huskvarna har många tusen sina aldra ljufvaste barndoms-minnen. T3, K8, Pris.120.kr

 

90.826, Förödelsen efter skyfallet över Huskvarna lördagen den 20 juli 1930. Vid Lillån och Tormenåsgatan. K8, Såld 103.984, Huskvarna  Linnégatan. T5, K8, Pris.50.kr

 

113.515, Huskvarna. Linnégatan. T4-5, K8, Såld 113.516, No. 5. Linnégatan. Huskvarna, T4, K8, Pris.80.kr

 

113.517, Huskvarna. Lottornas kaffestuga. fr stpl Huskvarna 1953, K7, Pris.40.kr 113.518, Huskvarna Missionshus. T3, K8, Såld

 

113.519, Huskvarna. Mjölkafållan. T6, K8, Såld 113.520, Huskvarna. Mjölkafollan med Vattenfontänen. T6, K8, Såld

 

113.521, Huskvarna. Mobergs Botaniska Trädgård. T5, K8, Pris.40.kr 113.522, Huskvarna. Sagan om Narkissons. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.523, Norra Esplanaden. Huskvarna. T3, K8, Såld 113.524, Norra Esplanaden. Huskvarna. T4, K8, Pris.80.kr

 

113.525, Huskvarna. Norra Esplanaden. 113.526, Huskvarna. N. Esplanaden. pl, T5, K7, Pris.60.kr

 

113.527, Huskvarna. Norra Esplanaden. T4, K8, Pris.60.kr 113.528, Utsikt vid norra Huskvarna. T4-5, K8, Pris.40.kr

 

113.529, Norra Parkgatan. Huskvarna. T4, K8, Pris.80.kr 113.530, Huskvarna. Norrängsskolan. T5, K8, Pris.50.kr

 

 
113.531, Utsikt från Paradis. fr stpl Huskvarna 23.5.41, K6, Pris.30.kr 90.804, Posthuset Husqvarna. T2, K8, Pris.160.kr 

 

113.532, Husqvarna. Rosenborgsgatan. T1, K8, Pris.160.kr 113.533, Husqvarna. Rosenborgsgatan. T3, K8, Pris.140.kr

 

113.534, Huskvarna. Rosenborgsgatan. fr OII (skadat) stpl Huskvarna 7.9.190?, T2, K8, Såld 113.535, Rosenborgsgatan. Husqvarna. T3, K8, Pris.120.kr

 

113.536, No. 2. Rosenborgsgatan. Huskvarna. T4, K8, Pris.80.kr 113.537, Huskvarna. Rosenborgsgatan. T4, K8, Såld

 

113.538, Huskvarna. Rosenborgsgatan. T5, K8, Såld 113.539, Huskvarna. Rosenborgsgatan. T5, K8, Såld

 

113.540, Huskvarna. Rosenborgsgatan. T5, K8, Pris.80.kr 113.541, Hamnpiren. Rosendala. Huskvarna. fr GV stpl PLK 245 14.3.1916, K8, Såld

 

113.542, Snickerifabriken Sanna. Rosendala. T1, K8, Såld 113.543, H.M. Drottningens bostad Sanna. Rosendala. T2, K8, Pris.80.kr

 

113.544, Österrikiska Villan Sanna. Rosendala. T3, K8, Pris.80.kr 113.546, Tyska Willan Sanna. Rosendala. T1, K8, Pris.80.kr

 

102.651, Huskvarna. Rosendala station. T4, K8, Pris.260.kr 113.545, Strandparti. Rosendala. T3, K8, Pris.60.kr

 

113.547, Vättern. Rosendala. T4, K8, Såld 113.548, Huskvarna Hembygdsförenings hembygdsvyer. Rumlaborg omkr. 1690, eft. Dahlberghs Suecia. T3, K8, Pris.60.kr

 

113.549, Huskvarna. Rumlaborg. pl, T2, K7, Pris.80.kr 113.550, Huskvarna. Rumlaborg. T4, K8, Pris.50.kr

 

17.671, Huskvarna. Huskvarnaån vid Rumlaborg. pl, T5, K7, Pris.30.kr 90.806, Husqvarna Salutorg. T2, K8, Såld

 

113.551, Huskvarna. Samrealskolan. T5, K8, Pris.60.kr 113.552, Huskvarna. Scoutstugan. T4, K8, Pris.50.kr

 

113.553, Huskvarna. Scoutstugan. T4, K8, Pris.50.kr 90.807, Skolgatan. T1, K8, Pris.80.kr

 

103.985, Husqvarna. Skolgatan. T1, K8, Pris.80.kr 90.808, Husqvarna Skolhus. fr OII stpl Jönköping 18.1.1902, K7, Pris.120.kr

 

92.040, Huskvarna. Smedbyn. T4, K8, Pris.60.kr 44.905, Huskvarna. Smedbyn. T5, K8, Pris.40.kr

   

113.554, Huskvarna. Socialvårdsbyggnader. T5, K8, Pris.50.kr 113.555, Stadshotellet. Huskvarna. T3, K8, Pris.80.kr

 

113.556, Huskvarna. Stadsmuséet. T5, K8, Pris.40.kr 113.557, Huskvarna. Stadsmuseet med "Kroatorpets kaffestuga". T5, K8, Pris.40.kr

 

 
92.027, Stensholms Sätteri. T1, K8, Pris.120.kr  90.809, Stensholm. T1, K6, Såld

 

113.558, Stockmakarebyn. Huskvarna. T4, K8, Pris.60.kr 113.559, Utsikt från Strutsabackarna. Huskvarna. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.560, Huskvarna. (A.H. Svensons Toffelverkstad). T4, K8, Pris.120.kr 113.561, Huskvarna. Söder. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
113.562, Södra Esplanaden. Huskvarna. T3, K8, Pris.120.kr  97.733, No. 3. Södra Esplanaden. Huskvarna. T4, K8, Pris.80.kr

 

113.563, Huskvarna. Södra Skolan. T4-5, K8, Pris.60.kr 113.564, Huskvarna. Motiv från södra stadsdelen. T4, K8, Pris.80.kr

 

113.565, Södra Storgatan. Huskvarna. (Nya Sko & Herrekiperingsmagasinet E. Jonsson). T4, K8, Pris.80.kr 113.566, Minne af Huskvarna söndagsskolas sommarfest den  17 juni 1905. K8, Såld

 

113.567, F.K.P.R:s Tegnérgatan, Huskvarna. (Bernh. Högberg). T3, K8, Pris.140.kr 34.663, Tormenås. Husqvarna. T1, K8, Pris.80.kr

 

113.568, Huskvarna. Tormenåsgatan. T4, K8, Pris.60.kr 113.569, Trädgårdsgatan. Husqvarna. T1, K8, Pris.140.kr

 

 90.812, Union. Huskvarna. T2, K8, Pris.140.kr 113.570, Huskvarna (Union). T4, K8, Pris.60.kr

 

90.813, Husqvarna Vapenfabriks A.-B. Huskvarna. T4-5, K8, Pris.80.kr 113.571, Motiv från Huskvarna med Vapenfabriken. ofr, T5, K8, Pris.40.kr

 

113.572, Husqvarna. Victoriagatan. T1, K8, Pris.140.kr 113.573, Huskvarna. Västerliden. T5, K8, Pris.60.kr

 

113.574, Huskvarna. Vättergatan. T5, K8, Pris.60.kr 113.575, Huskvarna. Vättern i solsken. fr stpl Huskvarna 8.10.37, K7, Pris.40.kr

 

113.576, Huskvarna. Vättern. T5, K8, Pris.40.kr 113.577, Huskvarna. Motiv av Vättern. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.578, Huskvarna. Vättern. T5, K8, Pris.30.kr 113.579, Vätterstranden vid Junex i Huskvarna. T5, K8, Pris.30.kr

 

113.580, Vätterstranden vid Junex i Huskvarna. T5, K8, Pris.30.kr 113.581, Huskvarna. Lennart Jonasson. Åanäcken. T6, K8, Pris.40.kr

 

113.582, Huskvarna. Hotell Ådalen. T4-5, K8, Pris.60.kr 113.583, Huskvarna. Flygfoto. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.584, Huskvarna. Flygfoto. T5, K8, Pris.40.kr 113.585, Huskvarna från flygplan. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.586, Huskvarna från flygplan. T5, K8, Såld 113.587, Flygfoto över Huskvarna. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.588, Flygfoto över Huskvarna. T5, K8, Pris.40.kr 113.589, Flygfoto över Huskvarna. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.590, Flygfoto över Huskvarna. T5, K8, Pris.40.kr 113.591, Flygfoto över Huskvarna. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.592, Flygfoto över Huskvarna. T5, K8, Såld 113.593, Huskvarna från flygplan. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
92.046, Helsningar från Husqvarna. T1, K8, Pris.80.kr 92.035, Husqvarna Fabriker. Husqvarna på Söder. T1, K8, Pris.80.kr

 

 
 92.043, Stora Wattenfallet. Brukspatrons Willa. Husqvarna. T1, K8, Pris.80.kr 113.604, Hälsningar från Husqvarna. (Stora vattenfallet och Järnvägsstationen) T1, K8, Såld

 

 

   
 92.028, Huskvarna. Ser. 1. T3, K8, Pris.80.kr 92.029, Huskvarna. Ser. 2. T3, K8, Pris.80.kr

 

90.816, Huskvarna. Ser. 4. T3, K8, Pris.80.kr 113.594, Huskvarna. Ser. 5. T3, K8, Pris.80.kr

 

92.030, Huskvarna. Ser. 6. T3, K8, Pris.80.kr 113.595, Huskvarna. Ser. 7. T3, K8, Pris.80.kr

 

113.596, Huskvarna. Ser. 8. T3, K8, Pris.80.kr 113.597, Huskvarna. Ser. 9. T3, K8, Pris.80.kr

 

 92.036, Huskvarna. Ser. 10. Stora vattenfallet. Slottet. T3, K8, Pris.80.kr 113.598, Husqvarna Köping 1907. K8, Pris.120.kr

 

 90.818, Parti av Husqvarna 1908. K8, Pris.120.kr 90.819, Parti av Husqvarna 1908. K8, Pris.120.kr

 

 
90.820, Parti av Husqvarna 1908. K8, Pris.120.kr   90.821, Parti av Husqvarna 1908. K8, Pris.120.kr

 

113.599, Huskvarna N. T3, K8, Pris.80.kr 90.817, Husqvarna. T1, K8, Pris.80.kr

 

 
97.736, Helsningar från Husqvarna. T1, K8, Pris.60.kr 103.986, Parti af Husqvarna. T1, K8, Såld

 

103.989, Huskvarna. T4, K8, Pris.60.kr 97.735, Utsikt över Huskvarna. T4, K8, Pris.50.kr

 

103.988, Parti af Huskvarna. T3, K8, Pris.60.kr 90.814, Husqvarna. T1, K8, Pris.120.kr

 

60.645, Gamla Husqvarna. Disponentbostaden. De låga hyddor som synes, byggdes av kronan 1694 till bostäder åt faktorister, hvilka i cirka trehundra år tillverkat vapen för kronan. T3, K8, Pris.120.kr 113.601, Huskvarna. (Huskvarna Gummiverkstad och Nafta Bensin) T4-5, K8, Såld

 

113.602, Motiv från Huskvarna. T3, K8, Pris.80.kr 113.603, Husqvarna. T1, K8, Pris.120.kr

 

90.815, Husqvarna. fr OII stpl Rosendala 18.10.1901, K7, Såld 113.605, Jkpgs.vägen Husqvarna. Esplanaden. Qvarteret Balder. Floragatan. T3, K8, Pris.120.kr

 

113.606, Husqvarna. T1, K8, Pris.80.kr 113.607, Huskvarna. T3, K8, Såld

 

Till vykort Småland övrigt  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14
 
Till vykort Alvesta, Eksjö, Gamleby, Hultsfred, Huskvarna,  Högsby, Jönköping,  Kalmar, Ljungby, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Smålands Taberg, Vetlanda, Vimmerby, Vrigstad, Värnamo, Västervik, Växjö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V