LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Växjö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

40.753, Växjö. Stiftsbiblioteket. T5, K8, Pris.40.kr  20.765, Blindskolan. T2, K8, Pris.80.kr

 

108.245, Wexiö. Bokhultet. ofr, T4, K7, Såld 108.289, Wexiö. Domkyrkan. fr OII  stpl 1903. K7, Pris.50.kr

 

108290, Växiö. Domkyrkan. Interiör. T4, K8, Pris.30.kr 108.291, Vexiö. Domkyrkan. Nattlandskap. fr GV stpl PLK 121  8.12.1912, K8, Såld 108.292, Wexiö. Domkyrkan. T1, K7, Pris.40.kr

 

108.293, Växjö. Domkyrkan. T3, K8, Såld 108.246, Wexiö. Evedal. fr OII stpl Gemla 4.4.1902, K6, Såld

 

91.608, Folkskolan. T1, K8, Såld 28.328, Wexiö. Folkskollärareseminariet. fr stpl PKP 5.7.32, K7, Såld

 

104.012, Fosterländska Festen i Vexiö d. 21 Maj 1904. "Jambo", smålensk Elefant. fr stpl 13.9.23, T1, K7, Pris.120.kr 40.757, Växjö. Församlingshemmet. fr stpl PLK 4.1.1934, K7, Pris.40.kr

 

108.247, Växjö. Gamla Domprostgården. T5, K8, Såld 104.013, Wexiö. Gymnasium. T1, K8, Såld

 

104.014, Växjö. Högre allmänna läroverket. T5, K8, Pris.50.kr 28.331, Växjö. Idrottshallen. T5, K8, Pris.40.kr

 

108.248, Växjö. Idrottshallen. fr stpl Växjö 21.9.40, K7, Pris.40.kr 61.207, Wexiö. Jernvägsbron och Muséet.fr OII stpl Vexiö 31.12.190?, K7, Pris.120.kr

 

108.249, Växjö. Järnvägsstationen. T6, K7, Såld 53.290, Wexiö. Jernvägsstationen. T1, K8, Såld

 

104.015, Växjö. Kronobergsgatan. T4, K8, Pris.50.kr 97.715, Wexiö. Kronobergsgatan. T1, K7, Såld

 

97.717, Växiö. Kronobergs Regementes Kaserner. Flygfoto. fr stpl Växjö 17.9.39, K7, Pris.50.kr 108.252, Ryttaregården. Kronobergs Slottsruin. pl, T5, K7, Pris.40.kr

 

108.251, Växjö. Ryttmästaregården. Kronobergs slottsruin. T6, K8, Pris.30.kr 108.253, Växjö. Ryttmästaregården. Kronoberg. T6, K8, Såld

 

108.254, Kronobergs ruin. ofr, T2, K7, Såld 108.250, Kronobergs ruin från flygplan. T5, K7, Pris.40.kr

 

61.195, Växjö. Kronobergs slottsruin. T5, K8, Pris.40.kr 108.255, Kungsgatan. Wexiö. pl, T2, K6, Såld

 

104.016, Växjö. Lasarettet. T5, K8, Pris.40.kr 30.442, Linnébysten och järnvägsviadukten, Växjö. fr GV stpl Växjö 19.5.(13). K8, Pris.50.kr

 

108.256, Växjö. Linnéparken. T5, K8, Pris.30.kr 61.204, Smålands Museum. Växjö. T5, K7, Pris.40.kr

 

28.307, Kristina Nilssons villa, Vik vid Växiö. pl, T3, K7, Pris.60.kr 81.291, Växjö. Kristina Nilssons Mausuleum. T5, K8, Pris.40.kr

 

104.017, Växjö. Nya Seminariet med Rektorsbostaden. fr GV stpl PKXP 62B  26.4.1912, K7, Såld 108.257, Residenset. Wexiö. fr OII stpl Hofmantorp 27.(7.1904). K7, Pris.60.kr

 

108.258, Växiö. Riksbankshuset. T3, K8, Pris.50.kr 108.259, Riksost. Växjö. T5, K8, Pris.50.kr

 

108.260, Växjö. Räppe Kanal. fr GV stpl Växjö 22.8.16, K8, Såld 91.611, Sanatoriet, Lugnet. T3, K7, Såld

 

108.261, Växjö. Kronobergs Läns Sanatorium Lugnet. T5, K7, Pris.40.kr 61.194, Växjö. S:t Sigfrids Folkhögskola. T5, K8, Pris.40.kr

 

108.262, Växjö. S:t Sigfrids Folkhögskola. Kronoberg. fr stpl Växjö 22.12.42, K7, Pris.40.kr 108.269, Växjö. S:t Sigfrids Folkhögskola. fr stpl Växjö 11.4.79, K7, Pris.30.kr

 

108.263, Växjö. Skogslyckans kapell. fr stpl Växjö 18.7.47, K7, Pris.30.kr 30.455, Wexiö. Smålands Fornsal. fr OII stpl Vexiö 17.3.1905, K7, Pris.60.kr

 

108.270, Läsrummet. Soldathemmet Betania. Växjö. fr stpl Uråsa 30.4.1921, K6, Såld 104.018, Växjö. Solstaden. T5, K8, Såld

 

108.264, Växjö. Stadshotellet. T5, K8, Pris.40.kr 61.191, Växjö. Stadshotellets trädgårdsservering. T5, K8, Pris.40.kr

 

108.265, Växjö. Stadshuset. T5, K8, Pris.40.kr 108.266, Växjö. Utsikt från Staglabacke. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

104.019, Wexiö. Stationshuset. fr GV stpl Alfvesta 8.7.1916, K8, Såld 108.267, Parti av Växjö med Stora Torget. Flygfoto. T5, K8, Såld

 

84.176, Wexiö. Strandalléen. fr OII stpl 1901, K7, Pris.50.kr 84.177, Wexiö. Strandalléen. fr OII stpl PKXP 3A 25.10.1902, K6, Pris.60.kr

 

108.268, Växjö. Ryggåsstugan. Strandbjörket. T5, K8, Pris.30.kr 30.459, Växjö. Strandpromenaden. T5, K8, Pris.30.kr

 

108.271, Södra Järnvägsgatan. Växjö. fr stpl Växjö 26.8.55, K7, Såld 108.272, Teatern i Växjö. T6, K8, Såld

 

30.449, Växjö. Esaias Tegners Staty. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 30.450, Esaias Tegnérs staty. Växjö. T5, K8, Pris.40.kr 61.199, Tegnérstatyn. Växjö. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

108.294, Växjö. Tegner-statyn. pl, T5, K7, Pris.40.kr 108.273, Wexiö. Tegnérs gravvård. T3, K7, Pris.50.kr

 

108.275, Småland. Teleborgs Slott. fr OII stpl Gemla 20.8.1906, K7, Såld 108.276, Wexiö. Teleborgs slott. T1, K8, Såld

 

133.009, Växjö. Teleborgs Slott. T5, K8, Såld 133.010, Wäxjö omgivn. Teleborgs slott. fr stpl Växjö 20.1.26, K8, Pris.40.kr

 

40.754, Theleborgs slott. T5, K8, Pris.40.kr 133.008, Teleborgs slott. Småland. fr stpl Växjö, T4, K6, Pris.40.kr 61.201, Teleborgs Slott, Wäxiö. T3, K8, Pris.40.kr

 

108.279, Växjö. Tennishallen. T5, K8, Pris.40.kr 108.283, Växjö. Torget. fr stpl Växjö 10.7.74, K8, Pris.30.kr

 

108.284, Växjö. Torget och residenset. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr 108.288, Växjö. Utvandrarnas hus. The House of Emigrants. T6, K8, Pris.30.kr

 

108.280, Växjö. Vatten- och väderkvarn vid museet. fr stpl Växjö 6.2.43, K7, Pris.40.kr 108.282, Växjö. Väderkvarnen och Smålandsstugan vid Museet. fr stpl Växjö, T5, K6, Pris.40.kr

 

108.281, Växjö. Wieselgrens staty. T5, K8, Såld 40.752, Växjö. Per Wieselgren - statyn. fr stpl Växjö 12.8.47, K7, Pris.40.kr

 

97.719, Växjö Västra Folkskola. T3, K8, Pris.80.kr

 

28.319, Esaias Tegnérs grafvård. Östrabo, Wexiö. fr OII stpl Vexiö 21.8.1908, K7, Pris.50.kr 20.778, Wexiö. Östrabo. T1, K8, Pris.50.kr

 

108.300, Växjö. Biskopsgården Östrabo. fr stpl Växjö 2.6.43, K7, Pris.40.kr 48.987, Helsning från Wexiö. pl, T1, K6, Pris.180.kr

 

 
100.897, Wexiö. fr OII stpl Vexiö 23.12.190?, T1, K7, Pris.80.kr 88.938, Vexiö. fr OII stpl Vexiö 5.9.1906, K7, Pris.60.kr

 

84.266, Wexiö. ofr, T1, K8, Såld 91.615, Utsigt från Söder. T1, K8, Såld

 

91.614, Utsigt från Domkyrkan. fr OII (skadat) stpl Vexiö 9.8.1907, K7, Såld 84.178, Wexiö. Rundvy från Söder. fr GV stpl Växjö 10.8.17, K7, Pris.80.kr

 

 
  60.672, Wexiö. Rundvy från Söder. fr OII stpl, T1, K6, Såld  108.285, Växjö från flygplan. ofr, T5, K7, Såld

 

108.286, Växiö. T4, K8, Såld 104.020, Hälsning från Växjö. Rundvy från söder. Stadshuset. Domkyrkan. Kronobergs ruiner. Residenset. Evedal. Teleborgs slott. Östrabo. T5, K8, Pris.50.kr

 

108.287, Hälsning från Växjö. fr stpl Växjö 9.9.56, K7, Pris.40.kr 30.466, Växjö. Utsikt över Växjösjön. pl, T5, K6, Pris.40.kr

 

Till vykort Småland övrigt  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14
 
Till vykort Alvesta, Eksjö, Gamleby, Hultsfred, Huskvarna,  Högsby, Jönköping,  Kalmar, Ljungby, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Smålands Taberg, Vetlanda, Vimmerby, Vrigstad, Värnamo, Västervik, Växjö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V