LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Västervik

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

104.021, Från Barnens dag i Vestervik. ofr, T2, K7, Pris.140.kr 93.842, Westervik. Blockholmsundet (Bror Oscar). T3, K8, Pris.240.kr

 

61.225, Västervik. Blockholmsundet. fr stpl Västervik 10.8.38, K7, Pris.60.kr 108.804, Västerviks Skärgård, Borgö. T3, K6, Såld

 

 
 88.940, Båthamnen. fr stpl 1932, K8, Såld 108.805, Västervik. Båthamnen. fr stpl Västervik 22.6.61, K7, Pris.30.kr

 

40.723, Västervik. Båtsmansgränden. T3, K8, Pris.50.kr 40.722, Västervik. Båtsmansgränd, gårdsinteriör. T3, K8, Såld

 

108.806, Västervik. Båtsmanstugorna. fr stpl Västervik 29.8.59, K7, Pris.40.kr 108.809, Västerviks Folkdanslag vid Båtmansstugorna i Västervik. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr

 

16.155, Västervik. Båtsmansstugorna, gårdsinteriör. fr med nr 261CB stpl Västervik 19.11.41, K6, Pris.80.kr 108.810, Västervik. Elementarläroverket för flickor och gamla kyrkan. fr OII stpl Hjorteds Station  12.8.1909, K7, Pris.80.kr

 

104.022, Vägen till Epedemisjukhuset, Vestervik. fr GV stpl Vestervik 1912, K7, Pris.120.kr 104.023, Utsigt öfver Fiskarhamnen, Vestervik. fr GV stpl, T3, K8, Såld

 

108.812, Västervik. Fiskarhamnen. T5, K8, Pris.40.kr 108.813, Västervik. Fiskarhamnen. T6, K8, Såld

 

 
 92.964, Flickskolan. fr OII stpl Vestervik 12.8.1903, K7, Såld 16.170, Västervik. Folkets Park. T5, K8, Pris.40.kr

 

16.171, Västervik. Folkets Park. T5, K8, Pris.40.kr 16.172, Västervik. Folkets Park. T5, K8, Pris.40.kr

 

16.173, Västervik. Folkets Park. T5, K8, Pris.40.kr 16.174, Västervik. Folkets Park. T5, K8, Pris.40.kr

 

71.365, Gräntzö kanal. (Stegsund). Västervik. ofr, T2, K7, Såld 104.024, Gräntzö Kanal vid Västervik. (Stegsund). pl, T2, K7, Såld

 

108.814, Västervik. Gränsö slott. T6, K8, Såld 108.815, Westervik. Gräntzö Kanal. ofr, T2, K8, Såld

 

84.179, Västervik. Gamlebyviken. T4, K8, Pris.30.kr 108.816, Västervik. Vid Gamlebyviken.fr GV stpl, T3, K8, Såld

 

108.817, Västervik från Gamlebyvägen. T1, K8, Såld 108.818, Gamlebyviken. Vestervik. pl, stpl 1906, K8, Såld

 

108.819, Hallströmsgatan 4, Västervik. ofr, T6, K8, Pris.30.kr 108.820, Västerviks Halvmara. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr

 

108.821, Västervik. Parti af Hamnen. fr OII stpl Ankarsrum 13.8.1910, K7, Såld 71.359, Västervik. Hamnen. (å/f Odin och Viking). T3, K8, Såld

 

 
91.601, Hamnbild. (med bla. Scania och Kalmarsund IX). fr stpl Västervik 12.8.47, K6, Pris.50.kr  97.711, Västervik. Hamnen. T5, K8, Såld

 

40.729, Västervik. Hamnen. fr OII stpl 23.12.1902, K7, Såld 108.822, Västervik. Hamnbild. fr stpl PKP 243  30.8.39, K7, Såld

 

92.965, Västervik. Parti af Hamngatan med "Stora trädet". fr OII stpl Vestervik 27.9.1902, K7, Såld 108.823, Hjortenbaden. Västervik. T5, K8, Pris.50.kr

 

108.824, Händelöp. Västerviks skärgård. T6, K8, Såld 88.952, Jubileumshögtidligheterna i Västervik 1933. Tjustkvinnorna. T5, K8, Pris.60.kr 

 

 
97.712, Jubileumsutställningen i Västervik 1933. Konungen hälsas välkommen. T5, K8, Såld 108.825, Jubileumshögtidligheterna i Västervik 1933. Tjustkvinnornas förbimarsch för konung Gustaf. T5, K8, Pris.60.kr 

 

108.826, Jubileumshögtidligheterna i Västervik 1933. Konungen passerar Storgatan mellan Tjustkvinnornas led. T5, K8, Såld  108.827, Jubileumshögtidligheterna i Västervik 1933. pl, T5, K6, Pris.60.kr

 

108.828, Jubileumshögtidligheterna i Västervik 1933. Briggen Gerda i kvällsbelysning. pl, T5, K6, Såld 104.025, Hemslöjdsutställningen i förgr. i samma byggn. Västerviks-tidningens läsrum.Vykortsförsäljningen i bakgrunden. Kongresshallen. stpl på adressidan Jubileumsutställningen 1433-1933 Västervik 2 Jul. 1933. K8, Pris.60.kr

 

108.829, Västervik. Järnvägsparken. T5, K8, Pris.40.kr 40.718, Västervik. Järnvägstationen. fr stpl PKP 16.7.34, K7, Såld

 

108.830, Westervik. Järnvägsstationen. T2, K8, Pris.120.kr 100.895, Vestervik. Järnvägsstationen. T1, K8, Såld

 

53.536, Västervik. Järnvägsstationen. fr OII stpl Gimo 23.3.1903, K7, Såld 108.831, Västervik. Kläppens fyr. T4, K8, Pris.80.kr

 

45.063, Västervik. Muséet. Kulbacken. fr stpl  Hummelstad 3.11.56, K8, Pris.40.kr 108.832, Västervik. Tjustbygdens Kulturhistoriska Museum. T5, K8, Pris.40.kr

 

108.833, Västervik. Staden från Kulbacken. fr OII stpl PLK 243B 26.3.1910, K6, Såld 97.714, Västervik från Kulbacken. T1, K8, Såld

 

108.834, Västervik från Kulbacken. T5, K8, Pris.40.kr 108.835, Västervik. Från Kulbacken. T5, K8, Pris.40.kr

 

104.027, Västervik. Kgl. Post- & Telegrafbyggnaden med omgifning. fr GV stpl Västervik 5.7.1?, K7, Pris.60.kr 108.836, Kungsträdgården. Vestervik. fr OII stpl Visby 10.4.1904, K6, Såld

 

16.148, Lasarettet och Läkarebostaden. Westervik. fr OII stpl Vestervik 25.9.1903, K7, Pris.80.kr 108.837, Lazarettet. Västervik. fr GV stpl Västervik 26.5.14, K8, Pris.60.kr

 

104.028, Västervik. Lidhemskolan. T5, K8, Pris.40.kr 40.716, Västervik. Lysingsbadet. T5, K8, Pris.40.kr

 

40.700, Västervik. Lysingsbadet. ofr, T5, K8, Pris.40.kr 108.838, Västervik. Lysingsbadet. fr stpl Västervik, T5, K8, Såld

 

108.839, Västervik. Lysingsbadet. fr stpl Västervik 1958, K7, Såld 108.840, Västervik. Länslasarettet. fr stpl Västervik, T5, K7, Såld

 

108.841, Västervik. Läroverket. fr stpl, T4, K7, Pris.40.kr 108.842, Västervik. Läroverket. T1, K8, Såld

 

108.843, Västervik. Från lögarbergen. pl, T5, K6, Såld 40.735, Westervik. Navigationsskolan. fr OII stpl Landskrona 12.7.190?, K8, Pris.60.kr

 

 
 88.945, Nya Navigationsskolan i Westervik, fr OII stpl Vestervik 5.9.1906, K6, Pris.50.kr 108.844, Staden sedd från Nordholmen, Vestervik. fr OII stpl PLK 352  3.8.190?, K8, Såld

 

22.211, Västervik från Notholmen. fr GV stpl Västervik (14.9.1917), K7, Pris.50.kr 108.845, Västervik. Notholmssundet. T1, K8, Såld

 

 
88.944, Nya Kyrkan med omgifningar. fr OII stpl, T2, K8, Pris.50.kr 108.846, Västervik. Nya Kyrkan, Interiör. T3, K8, Pris.30.kr

 

108.847, Västervik. Nya Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 108.848, Westervik. Nya Kyrkan. T3, K8, Pris.60.kr 108.849, Westervik. Nya kyrkan. fr OII + tuberkulosmärke stpl PKXP 45B 22.11.1907, K8, Pris.60.kr

 

108.850, Västervik. Reginelundsvägen. T2, K8, Såld 108.851, Västervik. Rådhuset. fr stpl Västervik 1.5.23, K8, Pris.50.kr

 

104.029, Rådhusgatan. Västervik. fr GV stpl Vestervik 5.11.1911, K7, Såld 108.852, Västervik. S:ta Gertruds kyrka. fr stpl Västervik 19.7.33, K7, Pris.30.kr

 

108.853, Västervik. Gamla kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 45.067, Västervik. Interiör av S:ta Gertruds kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

108.854, Segersgärde. fr stpl Västervik 7.11.41, K8, Såld 108.855, Utsikt vid Sergersgärde. fr stpl Västervik 27.3.36, K8, Såld

 

108.856, Segersgärde. fr stpl, T5, K6, Pris.40.kr 108.857, Västervik. V.S.S. Skansholmen. (Stegsund). fr stpl PLK 352  30.11.1926, K7, Pris.260.kr

 

108.858, Skeppsbrokajen i Västervik med trålare från västkusten. T6, K8, Pris.30.kr 108.859, Västervik. Skärgårdsmotiv. T5, K8, Pris.40.kr

 

40.715, Västerviks skärgård. T5, K8, Såld 108.863, Västervik. Slottsholmsparken. fr OII stpl Vestervik 2.8.1904, K8, Pris.50.kr

 

108.860, Västervik. "Spejande sjöman". fr stpl Västervik 4.11.56, K7, Såld 108.861, Västervik. "Spejande sjöman". T5, K8, Pris.40.kr

 

108.862, Västervik. Restaurang Slottsholmen. fr stpl Västervik 16.8.62, K7, Såld 108.864, Västervik. Motiv från Slottsholmen. fr stpl Västervik 14.8.43, K7, Såld

 

108.865, Spårösund. Västervik. fr OII stpl Vestervik 28.10.1905, K7, Pris.120.kr 61.220, Västerviks skärgård. Spårösund. T5, K8, Pris.50.kr

 

61.221, Västervik. Spårösund. (Tjust). T5, K8, Pris.60.kr 108.866, Västervik. Motiv från Stadsparken. fr stpl Västervik 26.7.40, K7, Pris.30.kr

 

104.030, Västervik. Stationsgatan. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 108.867, Westervik. Stadshotellet. fr GV stpl Vestervik 3.11.1911, K7, Såld

 

 

16.149, Slottsruinen. Vestervik. T2, K8, Pris.40.kr 108.869, Västervik. Från Stegeholms slottsruin. fr GV stpl Västervik 10.8.15, K8, Såld

 

108.870, Västervik. Stora Strömmen. fr stpl Västervik 20.7.66, K7, Pris.30.kr 88.949, Stora torget med Rådhuset. T5, K8, Pris.60.kr

 

104.031, Parti af Storgatan. Västervik. T3, K7, Såld 104.032, Västervik. Storgatan. T5, K8, Såld

 

16.146, Västervik. Storgatan. fr OII stpl Vestervik 1903, K6, Såld 108.871, Västervik. Storgatan. T5, K8, Såld

 

108.872, Storgatan. Västervik. T6, K7, Pris.30.kr 108.873, Västervik. Utsikt från Strandvägen. T5, K8, Pris.40.kr

 

88.951, Westervik. Strömsgatan. T1, K7, Pris.120.kr 88.953, Parti af Torget, Storgatan samt Manuf. A-B S. J. Enanders nybyggnad. fr OII stpl PLK 243B 23.8.1910, K8, Såld

 

108.874, Vattentornet. Westervik. T2, K8, Såld 104.034, Västerviks hospital. Öfverläkarens bostad. T2, K7, Såld

 

40.707, Västervik. T5, K8, Pris.40.kr 40.698, Västervik. Utsikt från gamla kyrkan. fr stpl. T5, K7, Pris.40.kr

 

91.607, Västervik. fr GV stpl PLK 368 28.10.1918, K7, Pris.50.kr 104.037, Västervik. T1, K8, Såld

 

108.876, Utsikt över Västervik. fr stpl Västervik 27.7.40, K7, Såld 108.877, pl sttpl Västervik 1913, K7, Pris.40.kr

 

108.878, Foto. S. Eriksén, Vestervik. fr med nr 197 stpl Västervik 28.8.25, K7, Pris.50.kr 108.879, Foto. Arvida Ljungqvist, Wästervik. ofr,  1918, K7, Såld

 

108.880, Hälsning från Västervik. fr stpl 1968, K7, Pris.30.kr 108.881, Utsikt från S:ta Petri kyrkan, Västervik. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr

 

40.720, Västervik. Skärgårdsmotiv från flygplan. fr stpl Västervik 1935, K6, Pris.40.kr 108.882, Hälsning från Västervik. Båtsmansstugorna. Stämningsbild från Slottsholmen. Utsikt från Kulbacken. Hamnen. Motiv från Västervik. Motiv från Stadsparken. Slottsholmen. T5, K8, Pris.40.kr

 

108.884, Västervik. S:ta Gertruds K:a med omgivning. T5, K8, Pris.40.kr 108.885, Västervik. S:t Gertruds sjukhus från flygplan. fr stpl Västervik, T4-5, K8, Såld

 

   
 53.408, Västervik. T1, K8, Pris.160.kr  50.194,  Hälsning från Vestervik. fr OII stpl Vestervik 21.9.1911. K8, Pris.200.kr

 

Till vykort Småland övrigt  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14
 
Till vykort Alvesta, Eksjö, Gamleby, Hultsfred, Huskvarna,  Högsby, Jönköping,  Kalmar, Ljungby, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Smålands Taberg, Vetlanda, Vimmerby, Vrigstad, Värnamo, Västervik, Växjö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V