LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort Jönköping

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

112.975, Jönköping. Allmänna Läroverket. T1, K8, Pris.60.kr 112.976, Allm. Läroverket. fr OII stpl Jönköping 28.1.1901, K8, Pris.60.kr

 

112.977, Allmänna Läroverket. Jönköping. T1, K8, Pris.60.kr 112.978, Jönköping. Högre Allm. Läroverket. fr OII dtpl Jönköping 22.10.1903, K6, Pris.60.kr

 

113.335, Jönköping. Allm. Läroverket. fr GV stpl Jönköping 20.10.13, K7, Pris.60.kr 113.336, Jönköping. Artillerikasernen. T1, K8, Pris.60.kr

 

103.955, Jönköping. Smålands artilleriregemente. fr stpl Jönköping 1.8.4?, K7, Pris.40.kr 112.967, Jönköping. Artillerikasernen. fr OII stpl Jönköping 16.2.1901, K7, Pris.80.kr

 

112.968, Jönköping. Artillerikasernen. fr OII stpl Jönköping 25.6.1910, K6, Såld 112.969, Jönköping. Artillerikasernen. T1, K7, Pris.60.kr

 

61.143, Jönköping. Bauermonumentet i Stadsparken. T5, K8, Pris.30.kr 42.555, Jönköping. John Bauermonumentet i Stadsparken. T5, K8, Pris.30.kr

 

90.827, Jönköping. Brandkasernen. fr OII stpl Rosendala 26.2.1901, K7, Såld 112.970, Jönköping. Brandstationen. fr stpl Jönköping 26.9.29. K8, Såld

 

112.994, Jönköpings Stadspark. Bäckaby kyrka. fr OII stpl Smålands Taberg 17.1.1911, K7, Pris.30.kr 62.119, Jönköpings Stadspark. Bäckaby kyrka. T2, K8, Pris.30.kr

 

112.971, Jönköping. Bymarken. fr OII stpl 16.10.1906, K6, Såld 112.972, Jönköping. Dag Hammarskjölds födelsehus. fr stpl 1971, K7, Såld

 

112.973, Fabriksgatan. Jönköping. T3, K8, Såld 112.974, Jönköping. Lundströmsbysten. (Fabriksgatan). T3, K7, Såld

 

113.344, Gustav Fogelberg. Moster Persons stuga. Jönköping. T5, K8, Pris.40.kr 113.337, Jönköping. Parti från Framnäs. T1, K8, Pris.80.kr

 

 
  60.646,  Jönköping. Fyrtornet. fr OII stpl PKXP 6.9.1908, K6, Pris.120.kr  90.832, Jönköping. Kongl. Göta Hofrätt. fr OII stpl Jönköping 24.4.1902, K7, Pris.80.kr

 

   
90.830, Jönköping. Göta hofrätt och Rådhuset. fr OII stpl Husqvarna 5.1.1902, K7, Såld  90.831, Göta Hofrätt.Jönköping.  präglat reliefkort. fr OII 10 öre stpl Jönköping 22.1.1901, K8, Pris.180.kr

 

31.143, Hofrätten och Rådhuset. Jönköping. fr OII stpl PLK 12.4.1905, K8, Pris.60.kr 17.640, Jönköping. Hofrätten och Rådhus. fr GV stpl Jönköping, T3, K6, Pris.50.kr

 

61.149, Jönköping. Hovrättsparken. T5, K8, Pris.40.kr 112.979, Jönköping. Hovrättsparken med Östra Storgatan. (spårvagn).T5, K8, Pris.80.kr

 

113.338, Jönköping. Utsikt från Hallmansvägen. T4, K8, Pris.60.kr 113.339, Jönköping. Parti af inre hamnen. T1, K8, Såld

 

112.980, Jönköping. Hamnen. (Motala Express). fr stpl PLK, T4, K8, Pris.140.kr 53.853, Jönköping. Hamnen. (Motala Express). fr GV stpl Bunn 13.7.1918, K8, Pris.240.kr

 

112.981, Jönköping. Hamnkanalen. (Motala Express). fr stpl Jönköping 7.11.50, K8, Pris.120.kr 112.982, Jönköping. Hamnen. (bl.a. Motala Express, Motalaström, Ran, järnväg). T4, K8, Såld

 

112.983, Jönköping. Inre Hamnen. (Motala Express). fr stpl Jönköping 5.8.47, K7, Pris.140.kr 112.984, Jönköping. Ångaren "Motala Express". fr OII stpl Jönköping 22.1.1905, K6, Pris.120.kr

 

112.985, Jönköping. Motiv från inre hamnen. (Primus). fr stpl Jönköping 30.10.27, K8, Pris.140.kr 112.986, Ångfartyget Viktor Rydberg i Jönköpings hamn. T3, K8, Såld

 

81.293, Jönköping. Vättern och Hamnpiren. fr stpl Jönköping 3.6.49, K8, Pris.40.kr 64.298, Vettern i storm. fr OII stpl PKXP 3A 27.2.1905, T1, K6, Såld

 

112.987, Jönköping. Stora Hotellet och Hamnkanalen. fr OII stpl Jönköping 19.8.1905, K7, Såld 38.584, Jönköping. Yttre Hamnen med Stora Hotellet. fr stpl 1941, K7, Pris.40.kr

 

112.988, Jönköping. Stora Hotellet och Frimurarehotellet. (Vättern i storm). T5, K7, Pris.40.kr 112.989, Jönköping. Strandparti vid Vettern. fr OII stpl Jönköping 30.6.1903, K7, Pris.80.kr

 

92.970, Jönköping. Väster kaj med S.J. station. T5, K8, Pris.120.kr 112.990, Jönköping. Yttre hamnen. fr OII stpl 9.7.1909, K7, Såld

 

61.144, Jönköping. Harpolekaren. T5, K8, Pris.30.kr 71.119, "Harpolekaren" av Stig Blomberg. Jönköping. Rådhusparken. fr stpl Stavreviken 29.10.48, K7, Pris.30.kr 112.995, "Hermes och Pan". av Axel Wallenberg. Jönköping. Munkplan. fr stpl 20.7.58, K8, Pris.40.kr

 

 97.721, Jönköping. Hembygdsfesten. Hälsningstalet. fr OII stpl Jönköping 30.7.1904, K6, Såld 44.930, Jönköping. Idas Skola. fr stpl Jönköping 1.7.44, K7, Pris.50.kr

 

28.231, Jönköpings Idrottshus. T5, K8, Såld 112.991, Jönköping. Johan III:s Hospital. T5, K8, Pris.50.kr

 

81.292, Jönköping. Junebäcksmonumentet. T5, K8, Pris.30.kr 112.996, Jönköping. Junebäcksmonumentet. T5, K8, Pris.30.kr

 

112.993, Jönköping. Utsikt mot Järnvägsparken och Västra Storgatan. Vättern i bakgrunden. (spårvagn), T5, K8, Pris.50.kr 112.997, Järnvägsparken med Östra Storgatan. Jönköping. pl, T3, K7, Pris.60.kr

   

97.722, Jönköping. Järnvägsstationen. T4, K8, Pris.140.kr 88.627, Jönköping. Jernvägsstation. fr OII stpl Jönköping 5.8.1907, K6, Såld

 

113.340, Jönköping. Statens Jernvägsstation. T1, K8, Pris.160.kr 113.345, Jönköpings Central. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr

 

112.992, Jönköpings Missions-Förenings Ordförande och Kolportörer. Cabinet.portrait. T1, K7, Pris.140.kr 84.255, Jönköpingsutställningen 1928. fr stpl Jönköping 30.?.28, K7, Pris.60.kr

 

 
 112.998, Kanalbron med Stora Hotellet och Bankhusen. Jönköping. T2. K8, Såld 112.999, Jönköping. Kanalparti. Öster. T4, K8, Pris.40.kr

 

88.908, Jönköping. Kapellgatan. fr OII stpl Jönköping 21.3.1902, K8, Pris.120.kr 90.837, Kapellgatan. fr 3+2 öre stpl Jönköping 27.3.1902, K7, Såld

 

113.000, Jönköping. Klostergatan.  (spårvagn). T5, K8, Såld 113.001, Jönköping. Kristinekyrka. T4, K8, Pris.30.kr

 

61.613, Jönköping. Kristinakyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 113.002, Jönköping. Kristinakyrkan. fr OII stpl Sunne 24.2.1910, K7, Pris.40.,kr

 

113.004, Parti av Jönköping med Kristinakyrkan. Flygfoto. T5, K8, Pris.40.kr 103.957, Jönköpings Kristliga Folkhögskola. ofr, T5, K7, Pris.50.kr

 

113.003, Kristliga Folkhögskolan. Jönköping. Elevhemmet. fr stpl Jönköping 8.7.39, K7, Pris.50.kr 113.005, Jönköping. Lagermans byst vid Tändsticksfabriken. fr stpl Jönköping 8.12.38, K6, Såld

 

113.341, Jönköping. Länslasarettet. fr OII stpl PLK 212 17.10.1906, K8, Pris.60.kr 113.008, Jönköping. Länslazarettet. fr OII stpl Jönköping 22.1.1910, K7, Pris.120.kr

 

 
 97.724, Jönköping. Lasarettet. fr GV stpl Jönköping 14.5.1(9). K8, Pris.60.kr 44.926, Jönköping. Länslasarettet. T1, K7, Pris.60.kr

 

113.006, Jönköping. Lasarettet. Med. avd. fr stpl Jönköping 20.5.39, K8, Pris.40.ke 113.007, Jönköping. Länslasarettet. fr stpl Jönköping 31.7.45, K7, Pris.40.kr

 

113.009, Jönköping. J.E. Lundströms byst. fr stpl Jönköping, T4-5, K8, Såld 44.927, Jönköping. Lundströms byst. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.010, Vid J.E. Lundströms byst i Jönköping. fr OII stpl PLK 241  29.8.1909, K8, Såld 113.012, Högre Allmänna Läroverket. Jönköping. fr GV stpl PKXP 42B 29.4.1916, K7, Pris.50.kr

 

113.011, Jönköping. Läroverket. T5, K8, Pris.40.kr 113.013, Marknad i Jönköping. fr OII stpl Hudikksvall 21.3.1905, K7, Såld

   

113.342, Jönköping. Ångaren Motala Express. T1, K8, Pris.160.kr 113.014, Jönköping. Munksjön.T4, K8, Såld

 

113.015, Jönköping. Museet. T4, K8, Pris.50.kr 113.016, Sankta Peters Gemak. Mäster Gudmunds Källare. Jönköping. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.017, Jönköping. Mäster Gudmunds Källare. T5, K8, Pris.40.kr 113.018, Pelarsal. Mäster Gudmunds Källare. Jönköping. T5, K8, Pris.40.kr

 

103.959, Nordiska landtbruksskolan. Hagaberg. Jönköping. fr OII stpl Jönköping 28.7.1902, K8, Pris.80.kr 113.019, Jönköping. Norra Hamnbron. (Primus). fr stpl Jönköping 11.8.25, K7, Såld

 

113.343, Jönköping. Norra Strandgatan 1, T2, K8, Pris.120.kr 113.020, Jönköping. Nya Läroverksbyggnaden. Gamla Gymnastikbyggnaden Sammanbyggdt. Norra Flygeln. T2, K8, Pris.60.kr

 

113.021, Jönköpings Nya Theater. fr OII stpl, T2, K6, Såld 113.022, Jönköping. Rocksjöbadet. T5, K7, Pris.40.kr

 

113.023, Jönköping. Rådhuset. T5, K8, Pris.40.kr 23.379, Landshöfdingeresidenset. Jönköping. T1, K8, Pris.60.kr

 

113.024, Jönköping. Residenset. T1, K8, Såld 113.026, Jönköping. Gamla Rådhuset. Frimärksutställningen 6-10 sept. 1950. T5. K8, Såld

 

113.025, Gamla Rådhuset. Jönköping. fr stpl Jönköping 20.10.60, K7, Pris.30.kr  88.910, Sanna Kuranstalt vid Jönköping i Sverige. fr OII stpl Rosendala 15.7.1903, K7, Såld

 

 
113.101, Segelsällskapet. Jönköping. T1, K8, Pris.140.kr 113.346, Jönköping. Smedjegatan. ofr, T6, K8, Pris.30.kr

 

113.333, Jönköping. Smålandsflickorna. fr stpl Reftele 3.9.51, K6, Pris.40.kr 62.111, Jönköping. Stadsparken. Smålandsstenen. TT4-5, K8, Pris.40.kr 113.334, Smålandsstenen. (norra sidan). Stadsparken. Jönköping. fr OII stpl Jönköping 13.3.1911, K8, Pris.40.kr

 

113.105, Jönköping. Sofiakyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 17.623, Jönköping. Sofiakyrkan. fr stpl Jönköping, T5, K7, Pris.40.kr

 

113.296, Jönköping. Sofiakyrkan från Västra Torget. T5, K8, Pris.40.kr 113.297, Jönköping. Västra Torget och Sofiakyrkan. fr stpl Jönköping 2.8.36, K7, Pris.40.kr

 

113.102, Sofiakyrkan. Jönköping. fr OII stpl Husqvarna 19.9.1901, K7, Pris.40.ke 113.103, Jönköping. Sofiakyrkan. T3, K8, Pris.30.kr 113.104, Sofiakyrkan. Jönköping. T1, K8, Pris.40.kr

 

113.106, Jönköping. Sofiakyrkan. T5, K8, Pris.40.kr 113.107, Jönköping. Flygfoto med Softakyrkan i förgrunden. T5, K8, Pris.40.kr                             

 

97.728, Jönköping. Uppgången till Stadsparken. T2, K8, Pris.60.kr 113.108, Jönköpings Stadspark. Oscar II platsen. T3, K8, Pris.40.kr

 

84.172, Jönköping. Alphyddan. T5, K8, Pris.40.kr 113.109, Jönköping. Alphyddan Utsikt från matsalen. fr stpl Jönköping  20.6.25, K8, Pris.40.kr

 

113.110, Jönköping. Kaffestugan. fr GV stpl Snärle 19.4.20, K7, Pris.140.kr 28.236, Turisthotellet i Jönköpings Stadspark. T1, K8, Pris.50-kr

 

62.118, Jönköpings Stadspark. Ryggåsstugan. T2, K8, Pris.40.kr 113.111, Stugan i Jönköpings Stadspark. Ryggåssalen. T3, K8, Pris.40.kr

 

113.112, Jönköpings Stadspark. Marknadsbod från Linneryd. T1, K8, Pris.40.kr 113.113, Jönköpings Stadspark. Spannmålsbod från Flisby socken. T2, K8, Pris.40.kr

 

62.100, Jönköpings Stadspark. Tråddrageri från Gnosjö. T2, K8, Pris.40.kr 113.114, Utsikt över Jönköping. T4, K8, Pris.40.kr

 

17.649, Staden, sedd från vattenledningen. Jönköping. fr OII stpl Smålands Taberg 19.9.1904, K7, Pris.80.kr 34.657, Jönköping. Motiv från Stadsparken. fr OII stpl Jönköping 29.6.1906, K7, Såld

 

113.115, Jönköping. ofr, T1, K7, Pris.60.kr 113.116, Jönköping. Utsikt från Hallmansvägen. T5, K8, Såld

 

31.150, Jönköping. Utsikt från Stadsparken. T5, K8, Pris.40.kr 28.235, Jönköping. Utsikt från Stadsparken (Alphyddan). fr stpl Jönköping 6.12.54, K7, Pris.40.kr

 

61.609, Jönköping. Utsikt från Alphyddan. T5, K8, Pris.40.kr 17.628, Jönköping. Utsikt från Stadsparken. T5, K8, Pris.40.kr

 

113.117, Jönköping. Utsikt från Stadsparken. fr stpl Jönköping 14.9.52, K7, Pris.40.kr 113.118, Jönköping. Utsikt från Alphyddan. fr stpl Jönköping, T4 + sidostpl Jönköping 1928 Utställningen. K7, Pris.60.kr

 

90.839, Stora Hotellet, Wattenledningen vid Jönköping. fr OII stpl Jönköping 2.1.1901, K8, Pris.250.kr 113.298, Jönköping. Stora Hotellet. fr OII stpl Jönköping 20.4.1901, K7, Pris.120.kr

 

113.299, Jönköping. Stora Hotellet. T4, K8, Pris.60.kr 113.300, Jönköping. Stora Hotellet och Frimurarehotellet. fr stpl Jönköping 30.(6.61), K7, Pris.50.kr

 

113.301, Stora Hotellet Jönköping. Sweden. häfte med 1 vykort och 10 st interiörbilder i färg. K8, Pris.140.kr

 

103.964, Jönköping. Åhrbergska huset vid Strandgatan. (Taget från Vätterns is vintern 1916). fr stpl PKXP 21.6.1923, K7, Pris.50.kr 113.302, Strand Hotell. Jönköping. T4, K8, Pris.40.kr

 

113.303, Jönköping. Södra Strandgatan. fr stpl Jönköping 19.5.49, K7, Pris. 92.969, Jönköping. Södra Strandgatan. fr stpl Jönköping 14.7.57, K7, Pris.40.kr

 

113.304, Södra Strandgatan 6, Jönköping. Reklamvykort. Charles Gustafsson. Allt för Bilen. Amerikanska Gummiverkstaden. Bensinpump. T4-5, K8, Såld 113.305, Södra Vätterbygdens Folkhögskola.Jönköping. fr stpl Jönköping 10.9.56, K7, Pris.50.kr

 

113.306, Teaterhuset. Jönköping. pl, K6, Pris.50.kr 113.307, Vattenledningen. Jönköping. T1, K8, Pris.50.kr

 

113.308, Jönköping. Vattenledningen. T1, K7, Pris.40.kr 113.309, Jönköping. Parti vid Vattenledningen. fr OII stpl Jönköping 25.8.1903, K8, Pris.50.kr

 

113.310, Jönköping. Vattenledningen. T1, K8, Såld 90.842, Viktor Rydberg, Jönköping. fr OII stpl Husqvarna 8.3.1901, K7, Pris.250.kr

 

113.311, Jönköping. Victor Rydberg. T1, K8, Pris.40.kr 84.170, Jönköping. Victors Rydbergs byst. fr OII stpl Jönköping 7.6.1903, K7, Pris.40.kr

 

113.312, Wilhelmsro. (sjukhus för Epileptiker). T2, K7, Såld 113.313, Wilhelmsro. (sjukhus för Epileptiker). T2, K7, Såld

 

113.314, Jönköping. Vinterbild. fr OII stpl Jönköping 24.2.1905, K7, Pris.50.kr 113.315, Västra Elementarläroverket för flickor. Jönköping. Klass VI  höstterminen 1913. K6, Såld

 

 
90.841, Wettern vid Jönköping. fr OII stpl Jönköping 5.7.1901, K7, Pris.250.kr  113.316, Jönköping. Strandparti vid Vettern. T1, K8, Pris.80.kr

 

113.317, Jönköping. Vettern i storm. T1, K8, Pris.60.kr 113.318, Jönköping. Östra Kapellet. T2, K8, Pris.40.kr

 

113.319, Jönköping. Östra Storgatan. T5, K8, Pris.50.kr 113.320, Jönköping. I bakgrunden Östra Storgatan. (Shell bensinstation). fr stpl Jönköping 15.6.42, K8, Pris.120.kr

 

113.321, Östra Storgatan. Jönköping. Efter original av Uffe Vibeke. fr stpl Jönköping 27.7.62, K8, Pris.40.kr 113.322, Jönköping. Östra Storgatan. T1, K8, Såld

 

90.846, Östra Storgatan. fr OII stpl Jönköping 22.4.1901, K7, Pris.250.kr 113.323, Jönköping. Kristinakyrkan från Östra Torget. ofr, T5, K8, Pris.60.kr

 

113.324, Jönköping. T1, K8, Pris.80.kr 113.325, Från Sveriges Städer. Jönköping. T2, K6, Såld

 

113.326, Jönköping. fr GV stpl Jönköping, T3, K6, Pris.40.kr 113.327, SFFs XI Kongress Jönköping 1950. Stig Blomberg "Harpolekaren". K8, Pris.40.kr

 

103.969, Jönköping. Parti av Sofiakyrkan. Stora Hotellet o Hamnkanalen. Allmänna Läroverket. Artillerikasernen. Brandstationen. Parti från Wettern. Smål. Ryggåsstuga i Stadsparken. Stadsparken med Alphyddan. fr OII stpl PLK 212 8.9.1907, K6, Pris.200.kr 60.678, Jönköping. Ö. Storgatan. V. Storgatan. Barnarpsgatan. Hofrättstorget. Ryggåsstugan. Oscarsstenen. fr GV stpl Jönköping 30.7.1911, K7, Såld

 

113.328, Hälsning från Jönköping. Västra Storgatan. Blombergs "Harpolekaren". Stora Hotellet. Centralstationen. Rådhuset. Hovrättstorget. Hamnkanalen. T5, K8, Pris.40.kr 113.329, Hälsning från Jönköping. Strandpromenaden. Blomberg "Harpolekaren". Hovrättstorget med gamla Rådhuset. Hamnkanalen. Östra Storgatan. Stora Hotellet. Hamnen. Rådhuset. T5, K8, Pris.40.kr

 

17.611, Hälsning från Jönköping. Utsikt från Stadsparken. Rådhuset. Länsresidenset. Kristinakyrkan från Östra Torget. Alphyddan. Bauerstenen i Stadsparken. Sandbankarna vid Rosenlund. Hamnkanalen. T5, K8, Pris.40.kr 113.330, Jönköping. Stora Hotellet. Östra Storgatan. Restaurant Alphyddan. Länsmuseet. fr stpl Ulricehamn 12.8.59, K7, Pris.40.kr

 

61.127, Jönköping. Restaurant Alphyddan i kvällsbelysning. Utsikt mot Järnvägsparken och Västra Storgatan. Stora Hotellet och Frimurarehotellet i kvällsbelysning. Solnedgång över Vättern. Utsikt från Stadsparken. Norra Solberga Klockstapel i Stadsparken. Göta Hovrätt och Fornminnesmuseet. Rådhuset. T5, K8, Pris.40.kr 113.331, Jönköping. Stora Hotellet och Frimurarehotellet. Rådhuset. Yttre hamnen. Restaurant Alphyddan i kvällsbelysning. Utsikt från Stadsparken. Rådhuset. Solnedgång över Vättern. Hamnkanalen med Bymarken i bakgrunden. fr stpl Jönköping 1985, K7, Pris.40.kr

 

113.332, Hälsning från Jönköping. fr stpl Jönköping 7.8.57, K7, Pris.40.kr 84.256, Jönköping. Artillerikasernen. Viktor Rydberg. Polis och Brandstation. Residenset. Stora Hotellet. sign. Anna Palm. fr OII stpl (PKXP) 25A 28.4.1900, K7, Pris.280.kr

 

115.270, Jönköping med omgifningar. Jönköpings vapen. Taberg. Husqvarna. Röttle. Visingsö slottsruin.  fr 10 öre OII stpl PKXP 25A 7.7.1901, K7, Såld

 

Till vykort Småland övrigt  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14
 
Till vykort Alvesta, Eksjö, Gamleby, Hultsfred, Huskvarna,  Högsby, Jönköping, Kalmar, Ljungby, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Smålands Taberg, Vetlanda, Vimmerby, Vrigstad, Värnamo, Västervik, Växjö

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V