LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland - Finspång

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 
111.321,  Auroras tempel. Finspong.fr stpl Finspång 8.6.2?, K7, Pris.30.kr 111.322, Motiv från Auroraparken. Finspång. ofr, T4, K8, Pris.30.kr

 

111.323, Finspång. Bergslagstorget. fr stpl Finspång, T6, K7, Pris.30.kr 111.324, Finspång. Bergslagstorget. fr stpl Finspång 14.3.77, K7, Pris.30.kr

 

111.326, Finspong. Bruksgatan. T5, K8, Pris.40.kr 69.016, Finspong. Bruksgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

111.328, Bruksgården. Finspång. T5, K8, Pris.40.kr

 

111.330, Finspong. Bönern. fr GV stpl PLK 424B 28.8.1913, K8, Pris.40.kr 111.331, Finspong. Parti av sjön Bönern. pl, T3, K8, Pris.40.kr

 

111.332, Finspång. Centrum  T6, K8, Pris.40.kr 47.225, CK-city. Finspång. T5, K8, Pris.50.kr

 

47.226, CK-snippen. Finspång.T5, K8, Pris.50.kr 111.333, Finspång. Hotell De Geer. fr stpl Finspång 27.1.58, K7, Pris.40.kr 

 

111.335, Finspång. Hotell De Geer. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

111.336, Finspong. Ekmanska Skolan. T5, K6, Pris.40.kr 111.337, Ekmanska skolan. Finspång. T5, K8, Pris.40.kr

 

111.338, Finspång. Ekmanska Skolan. fr stpl Finspång 8.3.39, K7, Pris.40.kr 111.341, Finspång.Folkets Hus. fr stpl Finspong 9.11.45, K8, Pris.50.kr

 

130.007, Finspong. Folkets Park. fr GV stpl PLK 424A 1.1.1917, K8, Pris.50.kr 111.342, Gustaf III och brukspatron J.J. de Geer betrakta kanongjutning vid Finspongs styckebruk, 1780-talet. Aquatintagravyr av J.F. Martin. T4, K8, Pris.30.kr

 

41.293, Finspong. Hällestadvägen. fr stpl Finspång 11.8.29, K7, Pris.40.kr 91.565, Finspong. Järnvägsstationen. fr stpl Finspång, T5, K7, Pris.140.kr

 

53.796, Finspongs Järnvägsstation. fr OII stpl PKXP 20.10.1902, K7, Pris.280.kr 52.187, Finspongs Järnvägsstation. ofr, T1, K8, Pris.260.kr

 

53.795, Finspongs Järnvägsstation. fr OII stpl Finspong 24.11.1902, K7, Pris.160.kr 111.343, Finspongs Jernvägsstation. fr OII stpl 18.5.1902, K7, Pris.240.kr

 

130.008, Järnvägsstationen. Finspong. ofr, T1, K7, Pris.280.kr 41.295, Kanalarbete vid Finspong 1902. pl, T1, K7, Pris.50.kr

 

130.009, Klockstapeln. Finspång. T5, K8, Pris.30.kr 111.346, Finspong. Lasarettet. fr GV stpl PLK 240  3.12.1916, K7, Pris.50.kr

 

63.252, Lugnet. Finspång. T5, K7, Pris.30.kr 69.018, Finspång. Lugnet. T5, K8, Pris.30.kr

 

111.350, Majorsvillan. Finspång. T5, K7, Pris.40.kr 111.352, A/B Svenska Metallverken. Finspång. TY5, K8, Pris.40.kr

 

111.351, Finspång. Metallverken. T5, K7, Pris.40.kr 69.015, Finspong. Metallverken. T5, K8, Pris.40.kr

 

130.011, Finspong. Nya Hotellet. fr GV stpl PLK 424B, T3, K8, Pris.60.kr

 

63.259, Finspång. Orangeriet. T5, K8, Pris.40.kr 63.260, Finspong. Orangeriet. fr stpl Finspång 8.8.27, K8, Pris.40.kr

 

111.354, Lusthuset. Finspongs park. pl, stpl 1903, K6, Pris.40.kr 31.637, Parti från Parken. Finspong. fr OII stpl Stjernsund 21.6.1908, K6, Pris.40.kr

 

130.010, Finspong. Parti av Slottsparken. T5, K8, Pris.30.kr 111.348, Parti från Lugnet i Finspongs Slottspark. ofr, T2, K7, Pris.30.kr

 

111.381, Finspong. Slottet. fr stpl Finspång 7.10.50, K8, Pris.40.kr 111.382, Finspångs Slott. fr stpl Finspång 3.12.53, K8, Pris.40.kr

 

63.253, Finspong. Slottet. fr stpl Finspong, T5, K8, Pris.40.krt 130.012, Slottet. Finspång. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

130.013, Finspongs Slott. fr OII stpl PLK 240 8.9.1903, K7, Pris.50.kr 130.014, Finspongs slott. Östergötland. T2, K7, Pris.40.kr

 

130.015, Finspångs Slott. fr stpl Finspång 9.12.48, K7, Pris.40.kr 130.016, Finspongs slott. fr stpl Finspång 29.3.54, K7, Pris.30.kr

 

130.017, Finspongs slott. fr OII stpl Finspong 30.12.1907, K7, Pris.40.kr 130.018, Finspång. Slottet. fr stpl Finspång 30.9.59, K8, Pris.40.kr

 

130.019, Finspong. Slottet. T2, K8, Pris.50.kr 130.020, Finspong. Slottet. T2, K8, Pris.40.kr

 

130.021, Finspong. Slottet och Järnvägsbron. T2, K8, Pris.50.kr 25.677, Vy af Finspongs Slott m.m. fr OII stpl Råda, T1, K6, Pris.50.kr

 

111.383, Motiv från Slottsparken. Finspång. fr stpl Finspång 10.2.50, K7, Såld 130.022, Stjärnvik. Finspång. fr stpl, T5, K7, Såld

 

130.023, Finspong. Lusthuset i Stora Parken. fr GV stpl, T3, K6, Pris.40.kr 111.368, Parti av Södermalm. Finspong. fr stpl Finspång, T5, K8, Såld

 

111.373, Hälsning från Finspång. T6, K8, Pris.30.kr 111.374, Fr OII stpl Finspong 1.1.1903, K8, Pris.60.kr

 

111.375, Finspång. Folkets Hus. Lugnet. Ekmanska skolan. Finspångs Slott. T5, K8, Pris.40.kr 111.376, Risinge kyrka. Finspång. Slottet. Finspång. Metallverken. Finspång. Auroratemplet. T5, K8, Pris.40.kr

 

111.377, Finspång. T5, K8, Pris.40.kr 111.378, ??bro. Finspong.fr OII stpl Linghem 3.5.1903, K7, Pris.50.kr

 

41.294, (Finspong. Parti af ån). pl, T1, K7.Pris.40.kr 130.024, Hälsning från Finspång. Risinge kyrka. Slottet. Auroratemplet. fr stpl Finspång 11.9.57, K7, Pris.40.kr

 

130.025, Finspong. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 95.720, Finspong. T3, K7, Pris.200.kr

 

130.026, Motiv från Finspong. fr stpl Finspång 13.3.26, K8, Såld 130.027, Flygbild över Finspång. T6, K8, Pris.40.kr

 

Till vykort Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena, övrigt Östergötland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V