LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland - Skänninge

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

112.239, Allhelgona skola. Skeninge. fr stpl, T4, K8, Såld 112.240, Skänninge. f.d. Borgmästaregården. T5, K8, Pris.40.kr

 

112.241, Skeninge Folkskola och Skeninge Kommunala Mellanskola. T5, K8, Pris.40.kr 26.978, Skeninge. Fornstugan. fr stpl, T4, K8, Pris.30.kr

 

26.988, Skänninge. Fornminnesstugan. T4, K8, Pris.30.kr 112.242, Skänninge. pl, T5, K8, Pris.30.kr

 

   
79.944, Skenninge. Järnvägsstationen. fr GV stpl Skänninge 15.9.14, K7, Pris.280.kr 97.464, Skenninge. Kommunala Mellanskola. T4, K8, Pris.50.kr

 

112.243, Skänninge. Korpgatan med kyrkan i bakgrunden. T5, K8, Pris.40.kr 112.244, Skeninge Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

69.021, Skeninge kyrka. T2, K8, Pris.30.kr 112.245, Vårfrukyrkan med Församlingshemmet Skänninge. senare fr stpl, T5, K8, Pris.30.kr

 

112.246, Skeninge kyrka. T1, K8, Såld 112.247, Skeninge kyrka. T2, K8, Pris.40.kr 112.248, Skeninge kyrka. fr OII stpl Skeninge 10.2.1905, K7, Pris.40.kr

 

112.249, Skänninge. Kyrkogårdsallén. T5, K8, Pris.40.kr 112.250, Lindbladsbysten. Skänninge. T5, K8, Pris.40.kr

 

112.251, Skänninge. Lindbladsparken. T6, K7, Pris.30.kr 26.980, Skenninge. Linköpingsgatan.ofr, skadad adressida, T5, K6, Pris.40.kr

 

112.252, Skeninge. Linköpingsgatan. T1, K7, Pris.120.kr 60.623, Skeninge. (Linköpingsgatan.). (bl.a. Speceri-affär).fr GV stpl Skänninge 8.?.12, K8, Pris.120.kr

 

 
94.593, Skenninge, Linköpingsgatan. T3, K7, Pris.60.kr 97.465, Skeninge. Rådhuset och Linköpingsgatan. T4, K8, Pris.50.kr

 

112.253, Skänninge. Parti med Muséet. senare frankering, T5, K7, Pris.40.kr 26.998, Skeninge. Rådhuset. T4, K8, Pris.40.kr

 

68.063, Skänninge. Rådhuset och Kyrkan. T5, K8, Pris.50.kr 112.254, Skänninge. Rådhuset och Kyrkan. T5, K8, Pris.50.kr

 

112.255, Skenninge. Rådhuset och Stadshotellet. T3, K6, Pris.60.kr 112.256, Skänninge. Samrealskolan. T5, K8, Pris.50.kr

 

112.-257, Skänninge. Skenabron. T6, K8, Pris.40.kr 112.258, Skänninge. Parti av Skenaån. T5, K8, Pris.40.kr

 

26.985, Skänninge. Parti av Skenaån. fr stpl Få(gel)sta 24.6.54, K7, Pris.40.kr 63.192, Skenaån. Skeninge. T5, K8, Pris.30.kr

 

112.259, Skogsjö. Skeninge. fr OII stpl Skeninge 27.1.1908, 8, Pris.50.kr 112.260, Skeninge. Stadshotellet.T4, K7, Pris.40.kr

 

112.261, Skenninge. Stadshotellet. fr stpl 27.8.1929, K8, Pris.40.kr 112.262, Skänninge. Stadshuset.T3, K8, Pris.50.kr

 

 
 68.064, Skeninge. fr OII stpl Skeninge 28.7.1903, K8, Pris.80.kr 26.996, Skeninge. pl, T3, K7, Pris.60.kr

 

112.263, Skänninge. Torget. T6, K6, Pris.40.kr 112.268, Skänninge. Konungens ankomst till Utställningen. (1929), skadad adressida. K7, Pris.160.kr 

 

112.269, Skänninge. Hederskompaniet hälsar Konungen. (1929), skadad adressida. K7,. Pris.80.kr 97.466, Skänninge. Konungen hälsas av Kronprinsen. (1929). skadad adressida,  K7, Pris.80.kr

 

   
97.468, Skenninge. Utställningen 1929. Huvudentrén. K8, Såld 112.271, Skenninge. Utställningen 1929. K8, Pris.50.kr

 

26.982, Skenninge. Utställningen 1929. Huvudentrén. K8, Pris.50.kr 112.270, (Skenninge. Utställningen 1929. Huvudentrén). med stämpel Skeninge 1929 Jubileumsutställning. K7, Såld

 

97.469, Skänningeutställningen 1929. K7, (skadad adressida). Pris.50.kr 112.272, Skänningeutställningen 1929. K8, Pris.50.kr

 

112.273, Skänningeutställningen 1929. Arkitekt Joel Lundequist. K8, Pris.50.kr 26.990, (Skänningeutställningen 1929). pl, med sidostpl Skeninge 1929 Jubileumsutställning. K7, Pris.50.kr

 

112.274, Skänninge-Utställningen 1929. Sign. A. Ekegren 1929. K8, Pris.80.kr 112.275, (Skänningeutställningen 1929). fr stpl, T4, K7, Pris.50.kr

 

112.264, Skänninge. Vadstena-bron. T5, K8, Pris.30.kr  97.470, Skenninge. Vadstenagatan. T3, K8, Pris.60.kr

 

 
112.265, Skänninge. Vadstenagatan. (bil E 9149). T5, K7, Såld 112.266, Friluftsbadet. Väderkvarnsbacken. Skänninge. T5, K7, Pris.30.kr

   

68.061, Skeninge sedt från Väderkvarnsbacken. fr OII stpl Skeninge 8.1.1905, K6, Pris.40.kr 68.065, No.81, Skeninge. ofr, T1, K7, Pris.60.kr

 

   
 68.059, Skeninge. T4, fr stpl Skänninge Lions Club Stormarknaden 4/8 1960, K7, Pris.60.kr  68.060, Skeninge. fr stpl Skänninge 8.4.27, K6, Pris.50.kr 

 

 
 94.594, Skenninge. T3, K8, Pris.60.kr 26.994, Skeninge. fr OII stpl Skeninge 20.2.1902, K7, Pris.80.kr

 

97.471, Skenninge. T3, K8, Pris.60.kr 27.000, Skänninge. pl, T3, K7, Pris.60.kr

 

94.595, Skänninge. T3, K6, (skadad adressida). Pris.40.kr 112.276, Motiv från Skänninge. T2, K8, Pris.60.kr

 

112.277, Motiv från Skänninge. T5, K8, Pris.50.kr 112.278, Skeninge. T5, K8, Pris.50.kr

 

 94.592, Skänninge. (Hembrygdt Svagdricka servering af Kaffe & Läskedrycker A. J. Johansson). T3, K8, Pris.80.kr 112.279, Skenninge. fr OII stpl Skeninge 5.3.1905, K7, Pris.60.kr 43.434, Helsning från Skeninge. fr OII stpl Skeninge 21.7.1900, K8, Såld

 

68.062, Skänninge. Vårfrukyrkan. Skänninge. Orgeln i Vårfrukyrkan. T5, K8, Pris.40.kr 87.339, Hälsning från Skänninge. fr stpl 31.10.56, K8, Pris.40.kr

 

112.280, Skänninge. fr stpl Skänninge 9.12.59, K7, Pris.30.kr 112.281, Flygvy. Kyrkan. Skänninge. fr stpl (1972). K7, Pris.30.kr

 

112.282, Skänninge. fr stpl Skänninge 27.7.57, K6, Pris.40.kr 41.433, Skänninge. Flygfoto. T5, K8, Pris.40.kr

 

112.283, Flygfoto över Skänninge. T5, K8, Pris.40.kr 112.284, Skeninge från flygplan. T4, K8, Pris.50.kr

 

112.285, Skänninge från flygplan. T5, K8, Pris.40.kr 112.286, Skänninge från flygplan. T5, K8, Pris.40.kr

 

Till vykort Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena, övrigt Östergötland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V