LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland  A - B

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

I butiken har vi ytterligare cirka 9.000 vykort med motiv från Östergötland.

110.783, Adelsnäs Slott. T5, K8, Såld

110.784, Åtvidaberg. Adelsnäs. fr stpl Åtvidaberg 24.10.1922, K8, Såld

 

110.785, Adelsnäs slott. Åtvidaberg. T5, K8, Såld 110.786, Åtvidaberg. Templet. T5, K8, Såld

 

110.787, Åtvidaberg. Parti från Adelsnäsparken.T4, K8, Pris.30.kr 110.788, Åtvidaberg. Adelsnäs Trädgårdsskola. T3, K8, Såld

 

110.789, Adelsnäs växthus. Åtvidaberg. T3, K8, Såld 25.744, Åtvidaberg. "The Sunken Garden", Adelsnäs. fr stpl Åtvidaberg 26.6.56, K8, Såld

 

110.791, Alvastra. Jägmästarebostället. Omberg. fr stpl Vadstena 22.6.27, K8, Såld 110.792, Från Sveriges bygder. Östergötland. Alvastra Klosterruin. T1, K8, Pris.60.kr

 

64.294, Alvastra Klosterruin. T4, K8, Pris.30.kr 64.278, Alvastra klosterruiner. ofr, T1, K8, Pris.40.kr

 

55.833, Helsning från Alvastra. Alvastra Klosterruin. fr OII stpl Alvastra 5.6.1899, K6, Pris.150.kr

64.296, Sverkerstenen. Alvastra. ofr, T3, K8, Pris.40.kr

 

110.793, Alvastra. Turist Hotell. T4, K8, Pris.50.kr

110.794, Appuna kyrka. T4, K8, Pris.30.kr

 

110.795, Appuna Kyrka. T4, K8, Pris.30.kr

62.991, Arneberga. T2, K8, Pris.50.kr

 

110.796, Broby Gård. Arneberga. T3, K7, Såld

110.797, Asby kyrka. fr stpl, T5, K8, Pris.30.kr

 

110.798, Asby prästgård. T5, K6, Pris.40.kr

110.799, Flygfoto över Asby kyrkby. T5, K8, Såld

 

62.993, Asby brygga. Asbysand. pl, T5, K7, Såld

41.268, Badstranden vid Salvarps pensionat. Asbysand. fr stpl Tranås 25.6.57, K6, Såld

 

110.800, Salvarps pensionat. Asbysand. ofr, T5, K7, Pris.40.kr

41.267, Salvarps pensionat. Asbysand. T5, K8, Pris.50.kr

 

110.797, Ask kyrka från 1100-talet. Interiör. Östergötland. T5, K8, Pris.30.kr

41.270, Askeby kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

110.801, Askeby kyrka. Östergötl. T1, K5-6, Såld

110.802, Aspnäs corps de logi, vilar på de 700-åriga klostervalven. T6, K8, Såld

 

110.803, Aspnäs Mjö(lk). T2, K6, Pris.80.kr

26.092, Stora Hargs Egendom pr. Bankeberg. T3, K8, Såld

 

52.186, Bankebergs jernvägsstation. T1, K8, Pris.280.kr

110.843, Valkebo Mejeri. Bankeberg. fr stpl Bankeberg 1.9.25, K7, Såld

 

110.844, Bankekinds Kyrka. ofr, T5, K8, Såld

63.011, Barösund. T1, K8, Pris.50.kr

 

110.845, Parti av Göta Kanal. "Bergskanalen". (Baltzar von Platen). T5, K7, Pris.40.kr

 63.019, Caféet vid Bergs kanalbro, ofr, T2, K7, Såld

 

31.628, Berg. Göta Kanal. Carl Johans slussar. fr stpl Linköping 14.7.48, K7, Pris.30.kr

110.846, Göta Kanal. Parti vid Bergs Slussar. T1, K8, Pris.50.kr

 

110.847, Bergs Slussar. (Ariadne). T5, K8, Pris.50.kr 63.016, Bergs Slussar. Göta Kanal med Landsvägsbron. (Juno). fr stpl Linköping 28.6.59, K7, Pris.40.kr

 

63.014, Flygfoto av Bergs slussar. T5, K8, Pris.40.kr 110.848, Minnesstenen vid Bergs Slussar. ofr, T5, K8, Såld

 

63.018, Sparbanken. Berg. T3, K8, Såld 110.872, Bergs Säteri. T5, K7, Pris.50.kr

 

110.849, Bergsbaden. T5, (senare frankering), K8, Pris.40.kr 97.494, Alphyddan vid Bestorp. pl, T2, K7, Såld

 

110.850, Parti av Stora Rängen vid Bestorp. fr stpl Bestorp 16.7,1921, K7, Såld 110.851, Pensionat Strandgården. Bestorp. fr stpl Bestorp 9.5.43, K8, Såld

 

110.852, Bestorpsviken. fr OII stpl Bestorp 7.2.1910, K6, Pris.60.kr 110.853, Birger Jarlstenen. Bjälbo. T5, K8, Pris.30.kr

 

100.968, Från Östergötlands bygder. Bjärka järnvägsstation. T3, K8, Såld 88.192, Bjärka. (Järnvägsstationen). ofr, T1, K7, Pris.280.kr

 

110.854, Bjärka-Säby. Gamla Slottet. T3, K8, Såld 110.855, Bjärka-Säby. Östergötland. T1, K8, Såld

 

41.276, Bjärka. Säby Slott. fr OII stpl Bjerka 17.6.1904, K7, Såld 26.086, Slottet. Bjärka-Säby. fr OII stpl Bjerka 4.7.1911, K8, Såld

 

63.020, Bjärka-Säby från flygplan. T5, K7, Pris.40.kr 110.856, Bjärka-Säby. Hjorthagen. fr GV stpl Bjärk(a-Sä)by 23.12.16. K7, Pris.50.kr

 

110.857, Bjärka-Säby. Ladugården. fr stpl, T4-5, K7, Pris.40.kr 26.076, Solängen. Bjärka-Säby. fr stpl Bjärka-Säby 1.2.37, K8, Såld

 

26.099, Björkebergs kyrka. Östergötl. T1, K8, Pris.30.kr 110.858, Björkebergs kyrka. Östergötl. T1, K8, Pris.40.kr

 

110.859, Flygfoto över Björkeberg. ofr, T5, K8, Såld 71.507, Willaborg, Björkfors. ofr, T2, K6, Såld

 

26.102, Sjön Björken. Björkfors. ofr, T5, K7, Såld 110.860, Motiv från Björkfors. T4, K8, Såld

 

110.861, Björkviks Ruin. T5, K8, Pris.30.kr 110.862, (Björkö). fr stpl Norrköping 1962, K8, Pris.50.kr

 

110.863, Edhults Säteri. Björsäter. T5, K8, Såld 110.864, Björsäters kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

110.865, Villa Tallhagen. Björsäter. T5, fr stpl Linköping 23.12.75, K7, Pris.40.kr 110.866, Motiv från Björsäter. T5, K8, Såld

 

110.867, Parti från Björsäter. T5, K8, Såld 110.868, Blåviks kyrka. pl, T4, K7, Pris.30.kr

 

110.873, Kolmården. Bodavikens Camping. T6, K8, Pris.30.kr 110.874, Bolltorp. Östergötland. fr GV stpl 28.1.1912 + ankomststpl Moskva. K7, Pris.50.kr

 

110.875, Bolltorp. Östergötland. T4, K8, Såld 26.104, Bolltorp. Östergötland. fr OII stpl 31.10.1905, K8, Pris.50.kr

 

   
 51.353, Tvångsuppfostringsanstalten å Bona. T2, K8, Pris.80.kr 94.573, Statens uppfostringsanstalt å Bona. fr OII stpl Karlsby 3.1.1910, K8, Pris.120.kr

 

25.288, Tvångsuppfostringsanstalten å Bona. T2, K8, Pris.80.kr 25.290, Direktörsbostaden vid Tvångsuppfostringsanstalten å Bona. T2, K8, Pris.80.kr

 

 
 97.495, Bonnorp. fr GV stpl Linköping 1.6.1919, K7, Pris.60.kr  97.496, Boo. V. Harg. Östergötland. T3, K8, Pris.60.kr

 

26.325, Kristbergs Kyrka Östergötland. (Brunneby Kyrka).  T2, K8, Såld 110.876, Borensbergs Glasbruk. T3, K8, Pris.120.kr

 

93.003, Parti af Göta Kanal. Borensberg. (Primus). T1, K8, Pris.60.kr 26.073, Göta Kanal. Borensberg. Parti af Kanalen. fr OII stpl Runhällen 5.2.1904, K7, Pris.50.kr

 

41.271, Göta Kanal. Borensberg. Parti af kanalen. fr OII stpl Stockholm 15.7.06, K7, Pris.40.kr 110.877, Husbyfjöls Marknad. Borensberg. fr minnespoststpl Borensberg Husbyfjöls Marknad 1.9.79 + brevmärke Lions. K8, Pris.40.kr

 

110.878, Baltzar von Platen Jubilèet, Husbyfjöl. fr stpl 1972, K7, Pris.30.kr 41.273, Borensberg. Jägmästarebostaden. fr stpl 6.5.1939, K7, Pris.50.kr

 

26.326, Kristbergs Kyrka. ofr, T5, K8, Pris.30.kr 110.879, Borensberg. Interiör av Kristbergs kyrka. T5, K6, Pris.30.kr

 

94.574, Borensbergs Sluss. (Per Brahe). fr stpl Borensberg 13.3.1923, K7, Såld 110.880, Borensberg. Urmakarskolan. fr stpl Borensberg, T5, K7, Pris.60,.kr

 

110.881, Flygfoto över Borensberg. fr stpl Linköping 26.8.53, K6, Pris.40.kr 110.882, Flygvy över Borensberg. T6, K7, Såld

 

110.883, Borensberg. (Svenska Handelsbanken). T4, K8, Såld 41.476, Borenshults slussar. Motala. (Viktor Rydberg). T2, K8, Pris.40.kr

 

26.570, Borenshults slussar. Motala. (Viktor Rydberg). T3, K8, Pris.40.kr 55.643, Borenshults slussar. fr OII stpl Örebro 23.6.1906, K6, Pris.40.kr

 

110.884, Motala. Borenshult. pl, T4, K6, Pris.40.kr 27.430, Motala. Borenshults slussar. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.885, Göta Kanal. Borenshult. (Wilhelm Tham). T5, K8, Pris.40.kr 25.980, Motala. Slussarna vid Borenshult. (Astrea). fr stpl Motala 8.9.40, K6, Pris.40.kr

 

110.886, Motala. Borenshult. (Wilhelm Tham). T5, K8, Pris.40.kr 25.616, Borggårds Herrgård. T2, K7, Pris.60.kr

 

110.887, Från Östergötlands byggder. Borggård. fr OII stpl 27.2.1910, K8, Såld 13.362, Borghamn. "Björkfallet". fr OII stpl 5.8.1904, K8, Pris.40.kr

 

110.888, Borghamn. Båthamnen. fr stpl Borghamn 12.8.66, K7, Pris.40.kr 110.889, Omberg. Gyllenhammars pensionat. Borghamn. T5, K8, Såld

 

110.890, Borghamn. Omberg. fr GV stpl Borghamn 30.8.1916, K7, Pris.40.kr 110.891, Borghamns Turisthotell. T2, K8, Såld

 

110.892, Borghamns Turisthotell. Omberg. T5, K8, Pris.50.kr 41.282, Borghamns Turisthotell. "Gästhuset". pl, T5, K7, Pris.40.kr

 

13.359, Hälsning från Borghamn. fr OII stpl Borghamn 29.7.1906, K7, Pris.50.kr 110.893, Borghamn. pl, T1, K7, Pris.50.kr

 

13.348, Borghamn. fr GV stpl Borghamn 17.8.1914, K8, Pris.60.kr 110.894, Borghamn. T2, K7, Pris.50.kr

 

110.895, Borum. fr GV stpl Mogata 9.7.1912, K8, Pris.60.kr 26.109, Brabergs Herrgård. fr stpl 1932, K8, Pris.50.kr

 

110.896, Brabergs Herrgård. T5, K7, Pris.50.kr 26.110, Brestad. Östergötland. T1, K8, Pris.60.kr

 

110.897, Söderköping. Broby. fr stpl Söderköping 7.11.4?, K8, Pris.50.kr 110.898, Villa Högliden, Brokind. T4, fr stpl Restad 23.7.53, K7, Såld

 

71.498, Linköpings stifts ungdomsgård. Brokind. T5, K8, Pris.40.kr 110.899, Interiör av Linköpings stifts ungdomsgård. Brokind. T5, K8, Pris.40.kr

 

110.900, Näs. Brokind. T4, K6, Såld 71.499, Brokinds station. fr GV stpl Vårdsberg 6.9.1912, K7, Pris.160.kr

 

110.901, St. Rengen. Brokind. fr stpl, T5, K8, Såld 110.902, Linköpings omgivningar. Brokind. fr stpl, T5, K8, Såld

 

110.903, Brokind. fr stpl Linköping 19.4.35, K7, Såld 26.111, Brosund. T5, K8, Pris.50.kr

 

26.113, Broxvik. Östergötland. T1, K8, Pris.50.kr 110.904, Broxviks Säteri. fr stpl Nynäshamn 31.8.31, K8, Såld

 

97.497, Göta Kanal. Brunneby. T3, K8, Pris.60.kr 27.061, Brunnby i Vreta Kloster. fr OII stpl Norrköping 1.11.1909, K8, Pris.50.kr

 

27.060, Brunnby. Wreta Kloster. fr GV stpl Vreta Kloster 16.7.1914, K6, Pris.50.kr 110.905, Brunnby slussar och Vreta Klosters Kyrka vid Göta kanal. T3, K8, Såld

 

 
 41.280, Parti af Bråviken. Östergötland. T2, fr stpl Norrköping 14.6.33, K7, Pris.60.kr  63.006, Parti vid Bråviken. fr OII stpl Ullared 13.12.1908, K7, Pris.60.kr

 

110.906, Från Sveriges Bygder. Östergötland. Buhlsjöån. fr i USA stpl Aug. 16.1906, K7, Såld

 

26.120, Bysta Park. fr OII stpl Söderköping 28.6.1906, K8, Såld  101.219, Börringe Mejeri. T4, K8, Pris.50.kr
 
Till vykort övrigt Östergötland A-B, C-G, H-J, K, L, M-O, P-R, S, T-U, V, X-Ö, Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V