LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland - Malmslätt

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

26.490, 1:sta Reg:tets Baracker. Malmslätt. fr GV stpl Malmslätt 16.4.191?, K6, Pris.50.kr 26.491, 2:dra Reg:tets baracker. Malmslätt T3, K8, Pris.60.kr

 

26.503, Parti av exercisfältet. Malmslätt.T3, K8, Pris.50.kr 111.489, Gustaf Adolfs-Kapellet. Malmslätt. fr GV stpl Malmslätt 17.9.1914, K8, Såld

 

111.490, Malmslätt. Gustav Adolfskyrkan. fr GV stpl Malmslätt 7.5.191?, K8, Pris.40.kr 111.491, Malmslätt. Parti av Jägarvallen. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

60.477, Från järnvägsolyckan vid Malmslätt. (Söndagen 16 juni 1912)K8, Pris.400.kr 60.480, Från järnvägsolyckan vid Malmslätt. Tre 1:sta kl. sofvagnar i en hög. (Söndagen 16 juni 1912)K7, Pris.400.kr

 

 60.478, Från järnvägsolyckan vid Malmslätt. Resterna af godsvagnen (närmast loket). (Söndagen 16 juni 1912), K7, Pris.400.kr 60.481, Från järnvägsolyckan vid Malmslätt. Första sofvagnen, hvarest de flesta offren befunno sig. (Söndagen 16 juni 1912), K8, Pris.400.kr

 

60.482, Från järnvägsolyckan vid Malmslätt.Snälltågets femte, minst skadade vagn bortföres. (Söndagen 16 juni 1912), K8, Pris.400.kr 111.492, Malmslätts Järnägsstation och Segerhult. fr OII stpl Malmslätt 3.5.1904, K6, Såld

 

111.493, Malmslätt. Lägergatan F 3. T5, K8, Såld 26.500, Motiv från lägret. Malmslätt.T4, K8, Pris.40.kr

 

111.494, Motiv från lägret. Malmslätt.T4, K8, Pris.40.kr 26.493, Mathall å Malmslätt. fr OII stpl Malmslätt 31.5.1911, K8, Såld

 

26.497, Minnessten på 2:dra Lifgr.-Reg:tet. Malmen. fr OII stpl Malmslätt 18.6.190?, K6, Pris.40.kr 111.495, Minnes-sten. Malmslätt. fr stpl Malmslätt 11.7.1921, K8, Pris.40.kr

 

111.496, Baners-Minnessten på Malmslätt. fr OII stpl Malmslätt 22.2.1904, K6, Såld 111.497, 2:dra Reg:tets officersbostäder samt minnesstenen. Malmslätt. fr GV stpl Malmslätt 18.9.(1912), K7, Pris.50.kr

 

111.498, Malmslätt. Parti av norra Malmen. T5, K8, Såld 111.499, Malmslätt. Parti av norra Malmen. T5, K8, Såld

 

79.936, Malmslätt. Officersmessen. fr OII stpl Malmslätt 19.10.1909, K7, Pris.60.kr 91.570, Malmslätt, Stora Vägen. fr GV stpl Malmslätt 26.6.1916, K7, Pris.60.kr

 

111.500, Malmslätt. Parti av södra Malmen.T5, K8, Såld 94.584, Parti av Malmslätt. fr stpl Malmslätt, T4, K7, Pris.60.kr

 

111.501, Malmslätt. fr OII stpl Malmslätt, T2, K6, Pris.40.kr 111.502, fr stpl Malmslätt 12.3.41, K6, Pris.40.kr

 

111.503, Krig i fred. Malmslätt. T1, K8, Pris.60.kr

 

Till vykort Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena, övrigt Östergötland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V