LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland - Kisa

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

111.284, Kisa. Bygdegården. fr stpl PKP 401  3.7.57, K7, Såld 111.285, Bygdegårdfen. Kisa. T5, K8. Pris.40.kr

 

111.286, Kisa jernvägsstation. fr OII stpl PLK 249B 27.9.1903, K8, Såld 63.099, Kisa. Kisasjön. fr stpl PKP 11.11.36, K6, Såld

 

111.287, Parti af Kisa sjön. fr OII stpl PLK 249B 23.5.1905, K5, Såld 111.288, Parti från Kisaån. fr OII stpl PLK 401  4.9.1906, K7, Såld

 

111.289, Kisa. Kyrkan.  T6, K8, Pris.30.kr 111.290, Kisa Kyrka. T6, K6, Pris.30.kr

 

111.291, Kisa kyrka. T5, K8, pris.30.kr 111.292, Tolvmannabacken. Kisa. fr stpl, T6, K6, Såld

 

111.293, Tolvmannabacken i Kisa. T6, K8, Såld 111.294, (Kisa). fr OII stpl PLK 401  11.6.l907, K7, Pris.60.kr

 

111.295, Parti av Kisa. fr GV stpl Kisa 6.8.1913, K6, Såld 111.296, Kisa. fr GV stpl Kisa 12.11.1916, K7, Såld

 

111.297, Kisa. fr 5x1 öre stpl PLK 249B 25.10.1905, K8, Pris.80.kr 111.298, Kisa. (Järnvägsstationen). fr OII stpl PKXP 110C 18.12.190?, K8, Pris.180.kr

 

111.299, Kisa. fr stpl, T5, K7, Såld 111.300, (Kisa). fr stpl 1937, K7, Såld

 

111.301, Hälsning från Kisa. fr stpl, T6, K7, Såld 111.302, Flygfoto över Kisa. T6, K7, Såld

 

111.303, Kisa. T6, K7, Pris.40.kr 111.304, Flygbild över Kisa. fr stpl 1980, K7, Pris.40.kr

 

Till vykort Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena, övrigt Östergötland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V