LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland - Motala

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

 
112.313, Ahlbomska palatset. Motala. (Rådhuset). fr OII stpl Motala 23.9.1909. K6, Pris.50.kr 71.695, Motala, Kapten Ahlboms Willa. fr OII stpl Hammar 7.7.1905, K8, Pris.80.kr

 

 
112.314, Motala. Bispmotalagatan.  T5, K8, Såld 27.423, Motala. Utsikt från Brinken. fr stpl, T5, K7, Pris.50.kr

 

112.315, (Brinkens Bageri). ofr, T4, K7, Såld 112.316, Båthamnen. Motala. fr OII stpl 16.8.1906, K6, Pris.60.kr

 

112.317, Cacao Carobano. Choklad Fabriks Aktiebolaget Motala. Ljungsbro. reklamkort. T2, K7, Såld 112.318, Motala. Cacao Carobano. Choklad Fabriks Aktiebolaget Motala. Ljungsbro. reklamkort. T2, K7, Såld 27.478, Göta Kanal. Motala. Platens graf. (Ceres). T2, K8, Pris.60.kr

 

 

71.693, Motala, Verkstad, (Ceres), T1, K8, Pris.120.kr 27.400, Motala. Charlottenborgs slott. T4, K6, Pris.40.kr

 

 
112.320, Motala. Baltzar von Platens grav. (Diana). fr stpl Vadstena 2.7.58 och sidostpl S/S Diana. Göta Kanal - Sweden. K7, Såld 101.235, Motala. Engelfabrikerna. T5, K8, Pris.60.kr

 

 
45.861, Motala, Esplanaden, präglat reliefkort. fr OII stpl PKXP 38A 23.2.1901, K7, Pris.160.kr 111.692, Motala. Esplanaden. fr OII stpl Motala Verkstad 12.9.1907, K8, Pris.120.kr

 

112.331, Folkets Hus. Motala. fr stpl 2000, K8, Pris.30.kr 112.332, Folkparken. Marieberg. Motala. T6, K8, Pris.30.kr

 

112.321, Gamla Motala. fr GV stpl 2.8.1918, K7, Pris.50.kr 112.322, Gästis. Motala. fr OII stpl PKXP 28A 29.12.1905, K6, Pris.60.kr

 

27.364, Motala. Hamnen. T5, K8, Pris.40.kr 97.451, Parti av Hamnen. Motala. fr OII Stockholm 4.1.09, K7, Såld

 

111.693, Parti af hamnen. Motala. fr OII stpl, T1, K7, Pris.120.kr 31.737, Parti af hamnen. Motala. ofr, T1, K6, Pris.80.kr

 

112.323, Hamnen vid månsken. Motala. fr OII stpl Motala 15.6.1903, K7, Såld 112.324, Motala. Hamrabugten. T2, K8, Sold

 

 

26.572, Göta Kanal. Motala (Juno). T3, K8, Pris.50.kr 112.325, Motala. Göta Kanal vid Baltzar von Platens grav. (Juno). fr stpl Motala 22.7.53, K7, Pris.60.kr

 

112.326, Göta kanal vid Motala. fr GV stpl PKP 276B 24.7.20, K7, Pris.240.kr 112.327, Jernvägsbron öfver Göta Kanal. Motala. fr OII stpl PLK 247 2.6.1903, K7, Pris.50.kr

 

62.242, Motala. Järnvägsstationen. T5, K8, Pris.90.kr 56.621, Järnvägsstationen. Motala. T3, K8, Pris.180.kr

 

112.328, Motala. Kanalen. (Augusta, Skärhamn). T5, K8, Såld 97.452, Parti av Motala med Kanalbron. T5, K8, Pris.50.kr

 

112.329, Kanalbron. blank adressida. T1, K8, Pris.60.kr 112.330, Motala. Kungsgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

   
71.694, Motala, Kungsgatan, (G.E. Borg Skrädderiaffär). fr OII stpl Saltsjö-Storäng 19.11.1905, K7, Pris.120.kr 41.487, Motala. Kungsgatan (bil O4935 med gengasaggregat). pl, T5, K6, Såld

 

 
63.204, Motala. Kungsgatan. pl, T5, K6, Pris.40.kr 102.473, Motala. Kungsgatan. T4, K7, Pris.40.kr

 

112.333, Motala. Kyrkan. fr OII stpl 13.4.1907, K7, Såld 63.517, Interiör av Motala Kyrka. T4, K8, Pris.30.kt

 

 
26.548, Kyrkogatan. Motala. fr stpl Motala, T4, K8, Pris.60.kr 112.368, Motala. Lasarettet. fr stpl Motala 14.10.71, K8, Pris.30.kr

 

112.369, Flygvy. Lasarettet Motala. T6, K8, Såld 112.370, Missionskyrkan. Motala. fr stpl, T4, K8, Pris.40.kr

 

112.371, Missionskyrkan. Motala. fr stpl Motala 20.4.36, K7, Såld 26.574, Motala Museum. T4, K8, Pris.40.kr

 

26.586, Platens Grav. Motala. (Motalaström). T4, K8, Såld 112.372, Parti av Göta Kanal. (Motalaström) fr stpl Motala 14.6.32, K6, Såld

 

31.705,  Motala Ström. Motala. T5, K8, Pris.40.kr  97.453, Parti af Motala Ström. fr OII stpl PKXP 23B 3.7.1902, K6, Pris.160.kr

 

27.475, Motala Ström. fr OII stpl Stockholm 20.5.1903, K8, Pris.50.kr 112.365, Motala Ström. Motala. fr OII stpl Motala Verkstad 10.7.1909, K8, Pris.50.kr

 

112.366, Motala Werkstad. (Astrea). fr GV stpl, T1, K7, Pris.60.kr 112.367, Motala Verkstad med Carlsunds minnessten. T1, K7, Pris.60.kr

 

27.517, B. von Platens Graf. Motala. fr OII stpl Motala 29.3.1905, K8, Pris.40.kr 26.593, Platens Graf. Motala. fr GV stpl Motala 12.6.1912, K7, Pris.40.kr

 

27.407, Motala. Platensgatan. T4, K7, Pris.50.kr 63.209, von Platens staty. Motala. T4, K8, Pris.40.kr

 

27.369, Motala. Motiv "Popplar". T5, K8, Pris.40.kr 27.487, Motala, Nya Skolgatan. fr OII stpl Trelleborg 30.7.1903. K7, Pris.120.kr

 

 89.240, Parti från Nya Skolgatan. Motala. fr OII stpl 13.12.1903, K8, Pris.120.kr 112.373, Motala. Utsikt från Radiomasten. pl stpl 1928, K7, Pris.50.kr

 

112.374, Motala. Radiostationen. ofr, T5, K7, Pris.40.kr 27.381, Motala. Radiostationen. fr stpl Motala 28.8.50, K7, Pris.40.kr

 

41.500, Motala. Radiostationen. fr stpl Motala 23.6.36, K7, Pris.40.kr 63.201, Motala. Rådhuset. T5, K8, Pris.40.kr

 

63.219, Motala. Rådhuset. T2, K8, Pris.50.kr 27.489, Parti från Motala. ofr, T2, K7, Pris.60.kr

 

97.456, Motala. Samskolan. fr stpl Motala 8.12.34, K7, Såld 112.375, Motala. Samuelsbergs Skola. T4, K7, Pris.60.kr

 

94.589, Motala. Parti från Sjögatan. (bil E 2070). T4, K8, Pris.60.kr 112.376, Motala. Parti av Sjögatan. fr GV stpl Motala, T3, K6, Såld

 

112.377, Göta Kanal vid Motala. (Skärgården). fr OII stpl Malmö 2.9.05, K7, Pris.60.kr 101.236, Motala. Stadshotellets trädgård. T5, K8, Pris.40.kr

 

112.378, Motala. Stadshotellet. fr stpl Motala 10.7.42, K7, Pris.40.kr 31.724, Stadshotellet. Motala. T5, K8, Pris.40.kr

 

26.605, Motala. Parti af Stadsparken. T2, K8, Pris.40.kr 112.379, Motala. Stadsparken. fr GV stpl Motala 20.4.1919, K8, Såld

 

97.457, Motala. Stora Torget. T4, K8, Såld 97.458, Torget. T2, K8, Såld

 

112.380, Motala. T4, K8, Pris.50.kr 111.691, Motala. Stora Torget med von Platens staty. fr 266CB stpl Motala 20.7.39, K7, Pris.160.kr

 

101.237, Motala. Storgatan. T5, K8, Såld 27.461, Sjögatan och Strandpromenaden. Motala. fr stpl Motala, T4, K7, Pris.40.kr

 

112.381, Strandpromenaden. Motala. T3, K8, Pris.50.kr 112.382, Motala. Strandpromenaden. fr stpl Motala 24.7.59, K8, Pris.40.kr

 

112.383, Motala. Strandpromenaden. T5, K8, Pris.40.kr 31.728, Motala. Strandparti. T5, K8, Pris.40.kr

 

41.490, Motala. Strandpromenaden. fr stpl Motala 14.6.28, K8, Pris.40.kr 27.449, Motala. Strömparken. fr stpl Motala. 3.6.57, K8, Pris.40.kr

 

 89.239, Parti från Motala med Strömbron. ofr, T1, K8, Pris.80.kr 27.477, Parti af Motala. fr OII stpl Motala 6.1.1906, K6, Pris.60.kr

 

41.482, Motala. Tingshuset. T2, K8, Såld 63.217, Tingshuset. Motala. T3, K7, Pris.40.kr

 

   
97.459, Motala. Utställningen 1937. pl, K7, Såld 63.241, Strandgården. Varamon. Motala. fr stpl Motala 28.7.30, K7, Pris.40.kr

 

   
97.460, Motala. Varamobadens Turisthotell. T5, K8, Såld 63.239, Motala. Varamobaden. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

27.398, Motala. Varamobaden. fr stpl Motala 23.7.1934, K8, Pris.40.kr 63.244, Motala. Varamobaden. pl. T5, K7, Pris.40.kr

 

31.716, Sjövik. Varamobaden. Motala. fr stpl Motala 16.?.57, K7, Pris.40.kr 112.384, Motala Café och Pensionat Skogsborg. Varamon. pl, T5, K6, Såld

 

63.231, Parti från Göta kanal. Motala. (Venus). pl, K7, Pris.60.kr 80.979, Motala. Kanalparti. (Wilhelm Tham). fr stpl Motala 22.5.53, K8, Pris.40.kr

 

 
41.485, Motala. Vettern i storm. T1, K7, Pris.60.kr 31.729, Motala. Restaurant Wättern. T5, K7, Såld

 

63.221, Vettern i storm vid Motala. fr OII stpl 1906, K7, Pris.60.kr 41.481, Vetterviken. Motala. T3, K8, Pris.60.kr

 

112.385, Motala. T5, K8, Pris.50.kr 97.463, Motala. fr OII, pl, T1, K7, Pris.80.kr

 

   
101.238, Vy från Motala. T1, K8, Pris.80.kr 27.477, Parti af Motala. ofr, T2, K7, Pris.60.kr

 

102.474, Motala. fr stpl Motala, T5, K8, Pris.40.kr 112.386, Parti av Motala. pl, T5, K7, Såld

 

31.704, Motala från sjösidan. T5, K8, Pris.40.kr 71.833, Motala. fr stpl Motala 26.7.32, K7, Pris.40.kr

 

112.387, fr stpl Motala 17.9.21, K7, Såld 56.599, Panorama av Motala. T4, K8, Pris.50.kr

 

38.622, Flygfoto över Motala. T5, K8, Såld 112.389, Motala Verkstad. T4-5, K8, Såld

 

41.478, Motala. Kanalen. Kyrkan. Ströbron. Kapten Ahlboms villa. Platens graf. Motala verkstad. Borenshultsslussen. Ulfåsa vid Göta Kanal, T2, K7, Pris.200.kr 27.452, Hälsning från Motala. T5, K8, Pris.40.kr

 

112.388, Hälsning från Motala. Motala, Strömbron, Varamobaden, Rådhuset, Tingshuset, Radiostationen. fr stpl Motala 9.7.55, K7, Pris.40.kr 27.421, Hälsning från Motala. Solnedgång, Varamobaden,  Varamobaden, Kanalparti med Platens grav, Kungsgatan och Centralpalatset, Radiostationen. fr stpl Motala 1952, K7, Pris.40.kr

 

   
63.222, Hälsning från Motala. Varamobaden, Strandbaden, Varamobaden, Busscentralen, Radiostationen. fr stpl Motala 20.7.42, K7, Pris.40.kr 97.462, Hälsning från Motala. Rådhuset, Motala, Aftonstämning vid Motalaviken, Radiostationen, Varamobaden, Strömbron, Baltzar von Platens grav, Tingshuset. T5, K8, Pris.40.kr

Till vykort Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena, övrigt Östergötland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V