LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland - Söderköping

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 

   
97.084, Gunilla Bjelkes Bönkapell. Söderköping. T1, K8, Pris.50.kr 79.949, Sveriges första boktryckeri. Söderköping. T1, K8, Pris.80.kr

 

 
97.085, Bossgård vid Söderköping. fr OII stpl Motala, T1, K7, Pris.60.kr 89.242, Söderköpings Brunn. fr OII stpl 15.8.1902, K7, Pris.120.kr

 

 
102.475, Drothem. Söderköping. T3, K8, Pris.60.kr 27.353, Söderköping. Drothemsgatan. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
63.714, Gammal stuga. Söderköping. fr GV stpl Söderköping 2.3.1918, K7, Pris.60.kr 97.086, Söderköping. Parti från Gilleskullen, T5, K7, Pris.40.kr

 

 
 60.625, Söderköping. Parti af Hagatorget. (Kongl. Telegraf & Telefon station). fr OII stpl PLK 403 4.9.1908. K8, Pris.120.kr 97.088, Olof Lagberg. Badläkare och Intendent i Söderköping åren 1823-1856. T5, K8, Pris.40.kr

 

97.089, Söderköping. Lagerbergska villan. T4, K8, Pris.50.kr 27.342, Söderköping. Lindgatan. fr GV stpl Börrum 11.4.,1914, K7, Pris.50.kr

 

     
  97.090, Söderköping. "Lugnet" å Ramunderberget. fr OII stpl Söderköping 17.8.1906, K6, Pris.50.kr 97.092, Länslasarettet. Söderköping. T3, K8, Pris.50.kr

 

 
97.474, Söderköping. Länslasarettet. fr OII (skadat) stpl 1910, K7, Pris.50.kr 65.412, Söderköping. Rådhuset. bildbandskort . T4, K6, Pris.140.kr

 

   
97.091, Länslasarettet. Söderköping. pl, T3, K7, Pris.40.kr 79.948, Söderköping. Munkbrogatan med Braskens tryckeri. T5, K8, Pris.40.kr

 

27.324, Söderköping. Posthuset med Ramundersberget. fr OII stpl Norrköping 13.4.1905, K8, Pris.80.kr 97.475, Söderköping. Prinsessans brygga. T2, K8, Pris.60.kr

 

 
63.711, Söderköping. Utsikt från Ramunderberget. T3, K8, Pris.60.kr 101.242, Serveringsvillan å Ramunderberget. Söderköping. fr OII stpl Söderköping. 12.7.1903, K7, Pris.50.kr

 

   
101.243, Söderköping. Rådhuset. T3, K8, Pris.50.kr 97.093, Söderköping. Rådhuset. T5, K8, Pris.40.kr

 

 
31.685, Söderköping. Rådhuset. T3, K8, Pris.50.kr 97.096, Söderköping. Sinnesslöanstalten. T3, K7, Pris.160.kr

 

   
97.097, Söderköping. Skönbergagatan. T3, K8, Pris.80.kr 25.920, Söderköping, Slussen. (Venus). fr stpl cirka 1950, T2, K7, Pris.80.kr

 

31.686, Söderköping. Stadshotellet. fr stpl Söderköping 8.5.29, K8, Pris.40.kr 63.701, Söderköping. Stockholms-huset. fr stpl, T5, K7, Pris.30.kr

 

   
27.328, Tingshuset. Söderköping. fr OII stpl Söderköping 15.2.1905, K7, Pris.50.kr 27.334, Söderköping. Fågelperspektiv från Ramundersberget. T2, K8, Pris.50.kr

 

 
91.577, Helsning från Söderköping. fr OII stpl Stockholm 9.11.1899, K7, Pris.250.kr

Till vykort Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena, övrigt Östergötland

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V