LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland - Norsholm

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

25.531, Norsholm. Egendomen. fr OII stpl, T1, K6, Pris.50.kr 111.584, Norsholms Fabriker. T5, K8, Pris.50.kr

 

25.527, Folkskolan. Norsholm. T4, K8, Pris.40.kr 25.546, Norsholm. Gamla Herrgården. T4, K8, Pris.40.kr

 

25.530, Grensholmen pr Norsholm. fr OII stpl Norsholm 6.?.1906, K7, Pris.60.kr 111.585, Göta Kanal vid Norsholm. fr OII stpl Fiskeby 18.2.1911, K6, Pris.60.kr

 

111.586, Parti från Herrgården. Norsholm. T5, K8, Pris.40.kr 25.520, Norsholm. Herrgårdsparken och Motala Ström. T5, K8, Såld

 

 
 60.621, Norsholm. Hotell Götha. fr OII stpl Norsholm 6.3.1905, K8, Pris.80.kr 25.541, Från Östergötlands byggder. Norsholm. Hotell Göta. pl, T3, K6, Pris.80.kr

 

111.587, Hotell Göta. Norsholm. fr GV stpl Norsholm 16.8.1912, K7, Pris.80.kr 111.588, Norsholm. Järnvägsstationen. T5, K8, Såld

 

 
 90.960, Norsholm Järnvägsstation. T1, K8, Pris.360.kr 25.544, Nya Järnvägsbron. Norsholm. T3-4, K8, Pris.80.kr

 

25.543, Landsvägsbron vid Norsholm. fr stpl, T4, K8, Pris.50.kr 41.421, Nya bron. Norsholm. T4, K8, Pris.40.kr

 

25.523, Norsholm. Landsvägsbron över Motala Ström. fr stpl PKP 238  25.10.41, K7, Pris.40.kr 41.422, Norsholm. Motala Ström. T5, K8, Såld

 

31.664, Parti från Norsholm. Roxen. fr OII stpl Norsholm 5.5.1902, K8, Såld 25.529, Norsholm. Östergötland. fr GV stpl Norsholm 19.9.1914, K8, Pris.50.kr

 

25.526, Norsholms Säteri. T4, K6, Pris.40.kr 43.422, Norsholm. Nya Herrgården. fr stpl Norsholm, T5, K7, Pris.40.kr

 

25.537, Norsholm. Slussen. pl, T2, K7, Pris.50.kr 25.521, Norsholm. Slussinloppet. pl, T5, K7, Pris.40.kr

 

111.589, Norsholm (Östergötland). fr OII stpl Norrköping 20.2.04, K8, Pris.80.kr 25.540, Från Östergötlands byggder. Norsholm. fr OII stpl Bollnäs 5.11.1907, K6, Pris.50.kr

 

25.534, Norsholm (Östergötland). fr OII stpl, T1, K8, Pris.50.kr 111.590, Parti från Norsholm. pl, T1, K7, Pris.50.kr

 

Till vykort Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena, övrigt Östergötland

 

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V