LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland  L

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

26.226, Lagerlunda, T1, K8, Pris.60.kr 111.406, Lagerlunda. fr stpl Malmslätt 16.7.50, K7, Pris.40.kr

 

111.407, Lagerlunda. Flygeln. fr stpl 1968, T5, K7, Pris.40.kr 26.230, Lambohof - Linköping. T1, K8, Pris.50.kr

 

111.408, Lambyhof. T3, K8, Pris.50.kr 111.409, Lambohof. fr stpl 23.11.41, K8, Pris.50.kr

 

111.410, Lambohof, 4-sidigt julkort, ej adressida. T4-5, K8, Pris.40.kr 26.231, Landaryd kyrka. (Östergötl). T1, K8, Pris.30.kr

 

26.232, Landeryds kyrka. Östergötl. T1, K8, Pris.30.kr 22.492, Landeryds kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

26.235, Landsjö. Östergötland. T3, K7, Såld 26.233, Landsjö. Östergötland. fr stpl Kimstad 23.5.37, K7, Såld

 

111.411, Flygfoto av Ledbergs kyrka. fr stpl Linköping 20.8.47, K7, Såld 111.412, Östergötland. Ledbergs Kyrka. T5, K8, Såld

 

111.413, Flygfoto över Ledberg. fr stpl Linköping 1970, T5, K7, Såld 12.406, Lemneå. pl, T1, K7, Pris.50.kr

 

111.414, Vy från Liljeholmen. fr stpl Rimforsa 12.9.55, K7, Pris.30.kr 111.415, Utsikt från Liljeholmen. fr stpl Rimforsa 5.9.56, K7, Pris.30.kr

 

111.416, Liljeholmens Gård, matsalen med vägg- och takmålningar. T4, K8, Pris.30.kr 111.417, Liljestad. Östergötland. fr stpl Norrköping 6.10.22, K7, Pris.50.kr

 

111.418, (Vattenfallet i Lilla Yxhults trädgård). fr OII stpl Jönköping 24.12.1902, K7, Pris.30.kr 111.419, Bartells Villa Barrbo, Lindö. fr stpl Norrköping 22.12.50, K8, Såld

 

63.515, Hamnen. Lindö. Norrköping. T4, K8, Såld 27.211, Klubbhuset, Lindö, Norrköping. T3, K8, Såld

 

26.243, Lindö. NSS. klubbhus. T5, K8, Såld 26.241, Lindöbadet. Lindö. fr stpl Norrköping 9.10.56, K7, Pris.40.kr

 

26.245, Lindöhälls Restaurant. fr OII stpl Norrköping 14.12.10, K8, Pris.50.kr 26.246, Lindöhäll Restaurang. fr OII stpl Norrköping 15.5.1908, K7, Pris.60.kr

 

111.420, Lindö. Slipen. pl, T5, K6, Såld 26.244, Lindö. Slipen. pl, K7, Pris.40.kr

 

111.421, Lindö. Slipenbadet. T5, K8, Såld 91.568, Lindö villa-område vid Norrköping. Torpet. Udden. fr OII stpl Norrköping 1903, K7, Pris.80.kr

 

27.212, Ch. Weydes villa. Lindö. Norrköping. T4, K8, Såld 111.422, Norrköping. Parti från Lindö. T1, K8, Pris.80.kr

 

111.423, Bjursbyån vid Bjursholmen. Linghem. fr stpl, T5, K7, Såld 111.424, Himnabadet. Linghem. fr stpl Linköping 16.1.89, K7, Pris.30.kr

 

26.253, Linnevad. Östergötland. T1, K8, Pris.60.kr 44.949, Ljungs Herregård. pl, T2, K6, Pris.40.kr

 

26.254, Ljung. fr GV stpl Gullberg 25.6.1912, K8, Pris.60.kr 26.255, Ljungs slott. fr stpl Maspelösa 18.7.(27). K7, Såld

   

111.425, Östergötland. Ljungs Kyrka. fr stpl Klockrike 28.7.36, K7, Pris.30.kr 111.426, Ljung. Kyrkan. fr stpl 20.12.49, K7, Pris.30.kr

 

111.427, Flygfoto av Ljungs kyrka. ofr, T5, K8, Pris.40.kr 111.428, Flygvy Akvedukt Ljungsbro. K6, K8, Pris.30.kr

 

111.429, Göta Kanal. Akvedukten vid Ljungsbro. T6, K8, Pris.30.kr 26.259, Ljungsbro. Chokladfabriken Cloetta. T5, K8, Pris.40.kr

 

26.258, Ljungsbro. Cloettafabriken. T5, K8, Pris.40.kr 111.430, AB Cloetta. Ljungsbro. Huvudentré och administrationsbyggnad. fr stpl Linköping 18.12.90, K7, Pris.30.kr

 

111.431, Personalbostad hos Cloetta. Ljungsbro. fr stpl Ljungsbro 1.10.65, K7, Pris.40.kr 111.432, Ekhults Sjukhem. Ljungsbro. fr stpl, T6, K8, Pris.30.kr

 

111.433, (Granliden, Ljungsbro). fr stpl Ljungsbro 17.7.61, K7, Pris.40.kr 26.260, Ljungsbro. Parti av Göta Kanal. (B.v.Platen). fr stpl Ljungsbro, T5, K6, Pris.40.kr

 

111.434, Kraftstationen. Ljungsbro. fr stpl 7.1.33, K8, Pris.50.kr 26.262, S.T.F:s Vandrarhem. Ljungsbro. Storstugan. fr stpl Ljungsbro 26.6.45, K7, Pris.40.kr

 

111.435, (Ljungsbro). T5, K7, Pris.40.kr 26.256, Ljungsbro. T5, K8, Pris.40.kr

 

111.436, Hälsning från Ljungsbro. Kommunalhuset. Kommunalparken. Göta Kanal. Cloetta. fr stpl Ljungsbro 4.5.71, K7, Pris.30.kr 111.437, Flygvy över Ljungsbro. T6, K7, Pris.30.kr

 

12.413, Ljusfallshammar. (Disponentbostaden). fr OII stpl Örebro 21.9.1910, K8, Pris.60.kr 12.412, Willan vid Ljusfallshammar. ofr, T3, K8, Pris.60.kr

 

111.438, Ljusfors Fabriker. T5, K8, Pris.40.kr 63.091, Motala Ström vid Ljusfors.T4, K8, Pris.40.kr

 

111.439, Från Östergötlands byggder. Ljusfors. Skolhuset. ofr, T3, K8, Pris.80.kr 26.265, Motiv från Ljusfors. fr stpl Norrköping 30.7.54, K7, Pris.40.kr

 

26.264, Flygfoto över Ljusfors. fr stpl Ljusfors 19.7.49, K7, Såld 25.869, (Ljusfors). fr GV stpl Ljusfors 22.6.1917, K8, Såld

 

111.440, Ljusfors. fr OII stpl Skärblacka 20.8.1907, K7, Pris.60.kr 63.082, Lotorps Bruk, Finspong 1902. fr OII stpl 1905, K7, Pris.80.kr

 

111.441, Lotorps bruk (adress Finspong) 1902. fr OII stpl Torsåker 28.12.1902, K7, Såld 43.401, Ljustrycksanstalten. Lotorp. ofr, T1, K8, Såld

 

63.081, Nya skolan. Lotorp. fr OII stpl Finspong, T1, K7, Pris.80.kr 63.078, Strandparti vid Lotorpsån. Finspong. 1902. T1, K8, Pris.60.kr

 

63.079, Vintervy från Lotorp. ofr, T1, K8, Pris.120.kr 111.442, Flygfoto av Luddingsbo Gård. pl, T4-5, K7, Såld

 

41.393, Mjölby komministerboställe. Lundby. fr GV stpl 23.7.1913, K8, Pris.60.kr 111.443, (Lunnevad). fr GV stpl 1.5.1914, K6, Såld

 

26.272, Lunnevads Folkhögskola. T2, K8, Pris.120.kr 63.080, Lunnevads Folkhögskola. fr OII stpl Mjölby 12.12.1902, K5-6, Pris.40.kr

 

26.270, Lunnevads Folkhögskola. fr OII stpl Sjögestad 3.4.1904, K7, Pris.80.kr 26.274, Lunnevad. Folkhögskolan. fr stpl PKXP 105A 2.7.1930, K8, Pris.50.kr

 

111.444, Lunnevads Folkhögskola. Sjögestad. pl, T5, K7, Pris.50.kr 26.273, Lunnevads Folkhögskola. fr stpl Sjögestad 5.5.58, K7, Såld

 

26.276, Lunnevad. Lantmannaskolan. fr stpl 1930, K8, Pris.50.kr 111.445, (Lycketorp). pl, T5, K6, Pris.40.kr

 

63.084, Löfstad. Monumentet över Axel v. Fersen d.y. T4, K8, Pris.40.kr 26.277, Löfstad. Östergötland. T2, K8, Pris.50.kr

 

111.446, Löfstad slott. Östergötland. T3, K8, Såld 26.279, Löfstad slott. Östergötl. T1, K8, Pris.50.kr

 

71.561, Löfstads slott. vänstra flygeln. T4, K8, Pris.40.kr 111.447, Lövstad. T5, K7, (skadad adressida). Pris.40.kr

 

111.448, Löfstads slott. Östergötland. T5, K8, Pris.40.kr 111.449, Löfstad. Östergötland. T5, K8, Pris.40.kr

 

111.450, Löfstad år 1694. T1, K8, Pris.50.kr 111.451, Löfstad slott. T5, K8, Pris.40.kr

 

63.083, Löfstad slott. Östergötland. T3, K8, Pris.50.kr 111.452, Löfstad. fr OII stpl, T1, K7, Pris.40.kr

 

26.278, Löfstad slott. Östergötland. fr stpl Norrköping 27.8.71, T5, K8, Pris.40.kr 111.453, Löfstad slott. Östergötland. T5, K8, Pris.40.kr

 

63.086, Löfstad. Biblioteket. T5, K8, Pris.30.kr 63.088, Löfstad. Biblioteket. T5, K8, Pris.30.kr

 

71.563, Löfstad. Kabinettet. T5, K8, Pris.30.kr 111.455, Löfstad. Köket. T5, K8, Pris.30.kr

 

63.089, Löfstad. Matsalen. T5, K8, Pris.30.kr 63.085, Löfstad. Salongen. T5, K8, Pris.30.kr

 

63.087, Löfstad. Trapphuset. övre hallen. T5, K8, Pris.30.kr 111.456, Lönsås kyrka. Östergötland. T4, K7, Pris.30.kr

Till vykort övrigt Östergötland A-B, C-G, H-J, K, L, M-O, P-R, S, T-U, V, X-Ö, Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V