LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland H - J

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

111.109, Parti från Svartån. Villan Haganäs. fr OII stpl Finspong 13.2.1904, K8, Såld 111.110, Hagebyhöga 1100-tals kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

111.111, Interiör av Hagebyhöga kyrka. T5, K7, Pris.30.kr 63.513, Linköpings omgivningar. Jernlunden vid Hamra. fr stpl Linköping 16.9.26, K7, Pris.40.kr

 

111.112, Harg. fr OII stpl PKXP 3A 26.1.1904, K6, Pris.60.kr 111.113, Vid Hargs Bruk. pl, T1, K7, Pris.80.kr

 

43.391, Harstena. Gryt. fr stpl Gryt 23.7.58, K7, Pris.40.kr 111.114, Gryts skärgård. Harstena. T6, K8, Pris.30.kr

 

111.115, Harstena -53. DEWE. K7, Såld 111.116, Sommarkväll. Harstena. Fahle, T6, K7, Pris.40.kr

 

111.117, Stångkalaset. Harstena. Fahle -59, fr atpl Norrköping 18.7.61, K6, Pris.40.kr 63.108, Sälbådarna. Ur SF-filmen "Harstena". T6, K8, Pris.40.kr

 

111.118, Sälbådarna. Ur SF-filmen "Harstena". fr stpl Gryt 13.8.66, K7, Pris.40.kr 111.119, Harstena. fr stpl Gryt 22.7.67, K7, Pris.40.kr

 

111.120, Harstena. fr stpl Gryt 1968, K8, Pris.40.kr 63.106, Harstena. T5, K8, Pris.40.kr

 

111.121, Harstena. T5, K8, Pris.40.kr 111.122, Heda kyrka. T1, K8, Pris.40.kr

 

26.161, Slussarna vid Heda. Göta Kanal.  (Primus). fr stpl, T5, K8, Pris.50.kr

 

89.237, Hellestad Station. pl, T1, K6, Pris.320.kr 111.225, Hellestad. fr GV stpl Hällestad 22.11.13, K7, Såld

 

111.123, Herrberga kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 111.124, Interiör av Herrberga kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

111.125, Herrborum. T3, fr stpl Söderköping 27.7.37, K8, Såld 26.170, Herrborum (Östergötland). fr OII stpl Börrum 24.3.03, K7, Pris.60.kr

 

26.171, Herrborum, Östergötland. fr GV stpl Börrum 23.6.1917, K8, Såld 111.126, Flygfoto över Herrborum. S:t Anna. fr ostpl, T5, K8, Såld

 

111.127, Norrköping. Himmelstalund. fr GV stpl Norrköping 14.7.13, K6, Pris.40.kr 111.128, (Himmelstalunds Park). ej vykort. T1, K7, Såld

 

26.155, Åhagen. Hjulsbro. fr stpl Linköping 31.8.60, K7, Pris.40.kr 111.129, Stångån vid Hofvetorp. fr OII stpl Sommen 13.7.1903, K8, Pris.50.kr

 

26.157, Hogstads kyrka. Östergötland. fr OII stpl Hogstad 8.4.1904, K6, Pris.50.kr 26.156, Hogstads kyrka. Östergötl. T1, K8, Pris.40.kr

 

63.107, Flygfoto av Hogstad kyrka. T5, K8, Pris.40.kr 26.142, Badplatsen. Horn. fr stpl Kisa 19.10.58, K7, Såld

 

111.130, Kinda kanal. Stångån vid Horn. T3, K6, Såld 111.131, Horns kyrka. Östergötland. fr OII stpl Norrköping 31.1.1903, K6, Såld

 

26.165, Horn. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr 111.132, Horn, tilloppet till Åsunden, Östergötland. fr OII stpl Norrtelje 31.3.1905, K7, Pris.60.kr

 

102.469, Horn. Lundbergs Hotell. (Seth Lundberg Sko & Läderaffär). T3, K8, Såld

 

111.133, Sjön Åsunden & Horns kyrka. T1, K8, Pris.40.kr 111.134, Parti av Åsunden. Horn   fr stpl Kisa 6.12.37, K7, Såld

 

111.135, Motiv från Horn. T5, K8, Pris.50.kr 111.136, Parti av Horn. (Konsum). fr stpl Horn 25.3.38, K8, Pris.60.kr

 

111.137, Parti av Horn. T5, K8, Pris.50.kr 111.138, Parti av Horn. fr stpl Horn 9.8.(37). K8, Pris.80.kr

 

111.139, Horn. fr stpl Horn 9.9.60, K8, Såld 26.177, Hof kyrka. Östergötl. T1, K8, Pris.

 

111.140, Flygfoto över Hov. T5, K8, Pris.40.kr 111.141, Hov kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

26.152, Hults Bruk. fr OII stpl Åby 3.9.1910, K8, Såld 111.142, Hults Bruk. Östergötland. fr GV stpl Åby 31.7.1911, K8, Såld

 

111.143, Hults bruk. T4, K6, Såld 22.010, Huru. T3, K8, Pris.60.kr

 

111.144, Husby Säteri. Östergötland. fr stpl Dagsberg 12.4.23, K7, Pris.60.kr 111.145, Vy över Hycklinge Kyrka och Skola. fr stpl Hycklinge 16.1.59, K7, Pris.40.kr

 

63.489, Hycklinge. Kyrkan. fr stpl Hycklinge 30.7.1928, K8, Pris.30.kr 111.147, (Hycklinge). T5, K8, Pris.50.kr

 

26.139, Hylinge. T1, K8, Pris.60.kr 111.148, Hylinge. Östergötland. fr stpl Dagsberg 22.8.22, K8, Såld

 

111.149, Parti från Hylinge. fr OII stpl Skeninge 10.4.1902, K7, Pris.40.kr 111.150, Hylinge. pl, stol Norrköping 13.7.44, K6, Pris.40.kr

 

111.151, Hägerstad kyrka. fr stpl Opphem 18.9.1929, K8, Pris.40.kr 111.152, Interiör av Hägerstad kyrka. T5, K7, Pris.30.kr

 

12.404, Hellestad Kyrka. fr 1+4 öre stpl PKXP 111B 7.1.1905, K7, Pris.40.kr 111.153, Hällestads kyrka med nya kyrkogården. fr + lösen 10 öre stpl Sonstorp 18.5.48, K7, Pris.40.kr

 

111.154, Kyrkan och Landsvägsbron. Sonstorp. (Hällestads kyrka). fr stpl Sonstorp 27.8.34, K7, Pris.40.kr 45.859, Hällestads kyrka. Interiör. T5, K8, Pris.30.kr

 

111.155, Hällestad Kyrka. fr stpl Sonstorp 24.2.42, K7, Pris.30.kr 111.156, Flygfoto över Hällestad. fr stpl 09.07.79, K7, Pris.30.kr

 

111.157, Häradshammars Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 26.143, Häradshammar kyrka. Östergötl. T1, K8, Pris.30.kr

 

111.158, Solhemmet. Häradsviken. Luftparken. fr GV stpl 14.6.17, K6, Såld 26.149, Flygfoto över Härsnäs. fr stpl 28.8.64, K7, Såld

 

26.159, Balders Hage. Hästeryd. fr OII stpl Basarpö 17.7.1911, T1, K7, Pris.50.kr 111.159, Hästholmen. Hamnen. fr stpl Hästholmen 11.11.53, K7, Såld

 

111.160, Omberg från Hästholmen. T5, K8, Pris.40.kr 111.161, Hästholmen med Omberg i bakgrunden. T5, K8, pris.40.kr

 

111.162, Hästholmen. T5, K8, Pris.40.kr 111.163, Högby Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

111.226, Höversby. (Höversby Handel och Järnväg). T5, K8, Pris.180.kr 111.227, Höversby. (Höversby Handel och Järnväg). T5, K8, Pris.180.kr

 

25.883, Björke bro. Igelfors. fr stpl Igelfors 30.8.54, K7, Pris.40.kr 41.322, Igelfors Bruk. pl, K7, Pris.80.kr

 

111.228, (Jernstad). fr stpl Ödeshög 25.10.28, K7, Såld 111.229, Johannesborgs slottsruin. Norrköping. fr OII stpl Karlstad 20.3.1903, K6, Pris.40.kr

 

111.230, Diakonissanstaltens Sommarhem. Johannesro. T5, K8, Pris.40.kr 111.231, Diakonissanstaltens Sommarhem. Johannesro. T5, K8, Pris.40.kr

 

26.366, Jonsbergs kyrka. Östergötland. T1, K8, Pris.30.kr 69.023, Jonsbergs Kyrka. pl, T5, K8, Pris.30.kr

 

63.500, Järstad. Kyrka. T4, K8, Pris.30.kr 111.232, Flygfoto över Järstad. T5, K8, Pris.50.kr

Till vykort övrigt Östergötland A-B, C-G, H-J, K, L, M-O, P-R, S, T-U, V, X-Ö, Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V