LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland  P - R

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

111.859, (Pryssgården). Fotografi ej vykort. T1-3, K8, Pris.40.kr

 

97.507, Qvisberg. Wadstena. fr stpl Vadstena 8.8.1921, K7, Pris.50.kr 26.508, Qvisberg. Flygfoto. fr stpl Vadstena24.8.33, K8, Pris.50.kr

 

26.507, Qvisberg. fr GV stpl Vadstena 5.4.1912, K6, Pris.40.kr 111.789, Utsikt från Kaffestugan. Solvikens Pensionat. Ramfall. T5, K8, Pris.30.kr 111.790, Sällskapsrum. Solvikens Pensionat. fr stpl, T5, K7, Pris.50.kr

 

111.791, Solvikens Pensionat. Ramfall. T5, K8, Pris.40.kr 111.792, Solvikens Pensionat. Ramfall. T4-5, K8, Såld

 

111.793, Flygfoto över Solviken. Ramfall. T5, K8, Pris.40.kr 111.794, Solvikens Pensionat. Ramfall. T5, K8, Pris.40.kr

 

111.795, Annex vid Solvikens Pensionat. Ramfall. T5, K8, Pris.50.kr 111.796, Kaffestugan "Morashemmet" Solvikens Pensionat. T5, K8, Pris.50.kr

 

111.797, Parti från parken. Solviken. Ramfall. T4-5, K8, Såld 111.798, (Ramfall). pl, T2, K6, Såld

 

111.799, Rappestads Kyrka. ofr, T4-5, K8, Pris.30.kr 111.800, Rappestads Kyrka. T5, K7, Pris.40.kr

 

26.521, Kyrkan. Regna. fr GV stpl Regna 26.4.1917, K6, Såld 26.522, Regna Kyrka. fr GV stpl Regna 25.5.191?, K7, Såld

 

41.424, Regna kyrka. ofr, T1, K6, Såld 111.801, Regna. Prästgården. ofr, T4, K8, Såld

 

63.109, Regnaholm. T4, K8, Såld 111.802, Regnaholms Slott. Östergötland. fr stpl 1935, T4, K7, Såld

 

81.176, Bruksgården. Reijmyre. T5, K8, Pris.40.kr 81.177, Bruksgården. Reijmyre. T5, K8, Pris.40.kr

 

111.803, Reijmyre Glasbruk. Bruksgården. T6, K8, Pris.30.kr 111.804, Rejmyra Glasbruk. fr OII stpl Norrtelje, T1, K6, Pris.140.kr

 

111.805, Hytta och sliperi vid Reijmyre Glasbruk. T6, K8, Pris.30.kr 111.806, Rejmyre Glasbruk. Rejmyre. fr stpl, T6, K7, Såld

 

111.807, Glasblåsning vid Reijmyre Glasbruk. T5, K8, Pris.40.kr 111.808, Glasblåsning vid Reijmyre Glasbruk. T6, K8, Pris.40.kr

 

111.809, Glasarbetare vid Reijmyre Glasbruk. T6, K8, Pris.30.kr 111.810, Flygfoto över Reijmyre Glasbruk AB, Rejmyre. fr stpl Rejmyre 26.8.82, K7, Såld

 

26.518, Reijmyre kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 111.811, Reijmyre Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

94.590, Motiv från Reijmyre. fr stpl Norrköping 15.7.46, K8, Pris.50.kr 111.812, Motiv från Reijmyre. T5, K6, Pris.50.kr

 

111.813, Flygbild över Rejmyra. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 111.814, Flygfoto över Rejmyre med Rejmyre Glasbruk. T6, K8, Pris.30.kr

 

111.815, Vy över Rejmyre kyrka och gamla skolan. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr 111.816, Hälsning från Rejmyre. T6, K7, Pris.30.kr

 

26.530, Ribbingsholm. Östergötland. fr OII stpl Skärblacka 20.7.1909, K7, Pris.50.kr 111.817, Ribbingsholms slott. fr stpl Skärblacka 21.8.1939, K6, Pris.40.kr.

 

111.841, Flygfoto av Åhs Gård. Ringås. T5, K8, Pris.50.kr 111.842, Rinna Kyrkby. fr stpl Väderstad, T5, K6, Pris.40.kr

 

26.535, Rinna kyrka. T1, K8, Pris.60.kr 111.843, Rinna kyrka. Östergötl. T1, K8, Pris.40.kr

 

111.844, (Rinna). T2, K7, Pris.50.kr 111.845, (Rinna). fotografi, T4, K6, Pris.40.kr

 

26.536, Rinna. fr OII stpl Mjölby 5.9.1908, K7, Pris.50.kr 26.923, Risinge. Hembygdsgård. T5, K8, Pris.40.kr

 

111.846, Risinge gamla kyrka. Östergötland. T1, K8, Såld 111.847, Risinge gamla kyrka. Exteriör. T4, K8, Såld

 

63.504, Risinge gamla kyrka, pl, T4, K8, Pris.30.kr 27.174, Risinge Ödekyrka. T5, K7, Pris.30.kr

 

63.503, Risinge gamla kyrka. Interiör. T5, K8, Pris.30.kr 111.848, Risinge nya kyrka. T4, K7, Pris.30.kr

 

69.014, Risinge kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 111.849, Risinge Nya Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

26.926, Risinge kyrka. Östergötl. T1, K8, Pris.40.kr 111.850, Risinge kyrka. Interiör. T5, K8, Såld

 

26.523, Rodga. (Östergötland). pl, T2, K6, Pris.60.kr 111.851, Rodga Säteri, ofr, T6, K8, Pris.40.kr

 

111.852, Rogslösa Kyrka. T3, K8, Pris.40.kr 43.430, Rogslösa kyrka. fr stpl 1968, T5, K8, Pris.30.kr

 

43.429, Rogslösa kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 111.853, Rogslösa kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 43.431, Rogslösa kyrkdörr. T5, K8, Pris.30.kr

 

 
13.345, Rogslösa Prästgård. T3, K8, Pris.50.kr 13.346, Rogslösa Skola. T3, K8, Pris.60.kr

 

111.854, Roxenbadens brygga. fr stpl Linköping, T5, K7, Pris.40.kr 97.509, Roxenbadens Pensionat. T4, fr stpl 1936, K8, Pris.50.kr

 

111.855, Göta Kanal vid Ruda Bro. fr GV stpl, T3, K6, Pris.40.kr 111.856, (Rundstorp). Fotografi ej vykort. T3, K8, Pris.40.kr

 

94.591, Rydingsholm. fr OII stpl PKXP 105F 23.6.1909, K8, Pris.80.kr 111.857, Hälsning från Rydsnäs. V. Ryds kyrka. Rydsnäs. Ö. Lägern. Motiv från V. Ryd. fr stpl Rydsnäs 30.1.57, K7, Såld

 

111.858, Motiv från Rydsnäs. fr stpl Rydsnäs 9.1.57, K6, Såld 111.860, Rystads kyrka. T4, K8, Pris.30.kr

 

121.800, Råsö bro. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr 121.801, Flygfoto över sjön Åsunden vid Råsö. fr stpl, T6, K7, Pris.30.kr

 

111.861, Rystad kyrka. Interiör. T5, K8, Såld 63.502, Råby - Rönö kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

111.862, Hejla Backe. Rök. (Knut Vallin Speseri & Diverseaffär). T2, K7, Pris.240.kr 111.863, Röks Kyrka. Östergötland. fr OII stpl Mjölby 19.11.1902, K7, Pris.40.kr

 

41.426, Rök. Kyrkan. T4, K8, Pris.30.kr 111.864, Röks kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

111.865, Röks Kyrka. T4, K8, Såld 26.543, Rök. Kyrkoherdehemmet. T4, K7, Pris.50.kr

 

26.544, Rök. Millingstorp gård. T4, K8, Pris.50.kr 63.114, Rök. Rökstenen. Nordens förnämsta runsten. T6, K8, Pris.30.kr

 

63.112, Rökstenen. T4, K8, Pris.30.kr 111.867, Alvastra. Rökstenen. T4, K8, Pris.40.kr 111.868, Alvastra. Rökstenen. T4, K8, Pris.40.kr

 

63.111, Rökstenen. Rök. T5, K8, Pris.30.kr 63.110, Rök. Rökstenen. T4, K8, Pris.30.kr 111.869, Rönö Kyrka med klockstapeln.fr stpl Rönö 8.7.47, K8, Såld

 

Till vykort övrigt Östergötland A-B, C-G, H-J, K, L, M-O, P-R, S, T-U, V, X-Ö, Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V