LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland  T-U

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 
26.790, Torönsborgs Slott. fr stpl Söderköping 12.4.41, K8, Pris.40.kr 26.787, Thorönsborg. Sankt Anna. T5, K8, Såld

 

112.469, Thorönsborg. Östergötland. fr stpl, T4, K8, Såld 26.784, Thorönsborg. Östergötland. fr GV stpl Lindholmen 26.2.1917, K8, Pris.50.kr

 

26.781, Thorönsborg. Östergötland. fr OII stpl Stockholm 4.05.09, K7, Pris.60.kr 26.785, Thorönsborg. Östg. fr stpl Sankt Anna 8.8.41, K7, Pris.40.kr

 

26.791, Torönsborgs Slott. fr stpl Börrum 9.7.52, K8, Pris.40.kr 112.470, Tidersrums Kyrka. T5, K8, Pris.40.kr

 

112.471, Tidersrum. T5, K8, Pris.40.kr 112.472, Tidersrums kyrkby. T5, K8, Pris.40.kr

 

112.473, Tidersrums kyrkby. T5, K8, Pris.40.kr 112.474, Tidersrum kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

112.475, Tingstad Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 26.772, Tisenhults Herrgårdspensionat. fr stpl, T5, K6, Såld

 

26.773, Tisenhults Herrgårdspensionat. Salongen. T5, K8, Såld 43.437, Tisenhults säteri. fr stpl, T6, K6, Såld

 

112.476, Tisenhult. Tisnarbro. fr stpl Katrineholm 12.5.52, K7, Såld 12.444, Tjällmo. Församlingshemmet. fr stpl Tjällmo 19.2.48, K7, Pris.50.kr

 

12.431, Läkarebostaden. Grandalen. Tjellmo. T3, K8, Pris.60.kr 12.448, Tjällmo kyrka. pl, T4, K7, Pris.40.kr

 

12.449, Tjellmo Kyrka och Prostgård. fr OII stpl Karlskrona 30.1.1906, K7, Pris.40.kr 12.440, Tjellmo Kyrka. fr OII stpl Linköping 1905, K8, Pris.40.kr

 

12.441, Tjellmo Kyrka och Prostgård. T3, K8, Pris.50.kr 41.447, Lund. Tjellmo. fr GV stpl Tjällmo 25.7.13, K7, Pris.60.kr

 

12.447, Tjällmo Prostgård. pl, T3, K8, Pris.50.kr 112.477, Tjällmo. Prästgården. T3, K7, Såld

 

12.430, Prästgården. Tjällmo från trädgården. fr stpl Tjällmo 7.7.47, K7, Pris.40.kr 12.434, Und. Tjellmo. fr OII stpl Tjellmo 31.3.1911, K7, Pris.50.kr

 

112.478, fr stpl Tjällmo, T5, K7, Pris.50.kr 91.578, Flygfoto över Tjällmo. fr stpl, T5, K7, Pris.50.kr

 

45.870, Utsikt från Tjällmo Kyrktorn över slätten. T5, K8, Pris.30.kr 26.776, Parti från Tjärholm. fr stpl Börrum 15.8.47, K7, Pris.50.kr

 

112.479, Tjärstads Kyrka. Östergötland. T2, K8, Pris.30.kr 112.480, Tjärstads Kyrka. (Östergötland). fr stpl 22.7.41, K7, Pris.30.kr

 

112.481, Flygfoto över Tjärstads kyrka. T5, K8, Pris.50.kr 112.490, Torpa Församlingshem. fr stpl Basarpö 1955, K7, Pris.40.kr

 

112.488, Kvarnkulla Missionshus. Torpa. T5, K7, Pris.40.kr 112.483, Torpa Kyrka. fr stpl Ramfall 21.9.1923, K7, Såld

 

112.484, Torpa kyrka. fr OII (skadat) stpl Sommen 15.9.1904, K7, Pris.40.kr 63.521, Torpa Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

112.485, Torpa Kyrka. T5, K8, Pris.40.kr 112.486, Flygfoto över Torpa kyrka. T5, K8, Såld

 

63.522, Torpa Kyrka. Inte4riör. T5, K7, Pris.30.kr 112.487, Torpa Kyrka. Inte4riör. T5, K8, Pris.30.kr

 

112.489, Torpa kyrka. T5, K7, Pris.30.kr 112.482, Ydre Härad: Torpa Kyrka. T1, K7, Pris.80.kr

 

112.491, Torpa Prästgård. T4, K7, Pris.60.kr 112.492, Parti av Sommen. Torpa. Ramfall. fr stpl Tranås 30.8.48, K7, Pris.30.kr

 

112.493, Vägen till Torpa brygga. T3, K8, Pris.40.kr 112.494, Flygfoto över Torpa. T4, K8, Pris.50.kr

 

26.793, Trehörna Kyrka. T2, K8, Pris.30.kr 112.495, Vårdsberg gård. Ringatorp gård. Rogestad gård. Tuttorp gård. T5, K8, Såld

 

26.797, Tåby Kyrka. T2, K7, Pris.30.kr 112.496, Den stora fågelsjön. Tåkern. Flygfoto. T5, K8, Pris.30.kr

 

112.497, Tåkern, fåglarnas sjö. T4, K8, Pris.30.kr 26.800, Tångstad. Östergötland. T1, K6, Såld

 

26.801, Tärnö Slott. Salongen. T3, K8, Pris.40.kr 26.803, Törnevalla kyrka. T3, K8, Pris.30.kr

 

26.802, Törnevalla kyrka. (Östergötl.). T1, K8, Pris.30.kr 112.498, Flygfoto av Törnevalla kyrka. ofr, T5, K8, Såld

 

 

112.499, Kyrkan. Törnevalla. Östergötland. fr GV stpl Linghem, T3, K7, Såld 112.500, Den heliga Birgitta, ur altarskåp från Törnevalla kyrka, Östergötland. 1400-talets senare hälft. T6, K7, Såld

   

112.501, Prästgården. Törnevalla. fr GV stpl Linghem 14.11.1915, K8, Såld 112.502, Flygfoto över Törnevalla. fr stpl Linghem, T5, K6, Såld

 

112.503, Hälsning från Törnevalla. Kyrkan. Prästgården. Lärarebostaden. Affären (Åke Wall). T5 (senare frankering), K7, Såld 112.504, Ulrika Prästgård. fr stpl Ulrika 18.8.48, K6, Pris.50.kr

 

112.505, Ulrika kyrka. fr stpl Ulrika 26.7.51, K7, Såld 112.506, Interiör av Ulrika kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

102.470, Interiör av Ulfåsa Hushållshandel. fr GV stpl 20.5.19, K7, Pris.180.kr 27.104, Ulfåsa vid Göta Kanal. T1, K8, Pris.50.kr

 

27.105, Ulfåsa. Östergötland. T1, K8, Pris.50.kr 112.507, (Ulfåsa slott) T1, K8, Pris.50.kr

 

63.144, Ulvåsa slott. fr stpl Fornåsa 16.2.63, K7, Pris.40.kr 63.140, Ulfåsa. fr OII stpl Motala 20.7.1911, K8, Pris.50.kr

 

27.099, Ulvåsa slott. Flygfoto. T5, K8, Pris.40.kr 112.508, Flygfoto över Ulvåsa Slott. fr stpl Österstad 19.3.58, K6, Pris.40.kr

 

112.509, Ulvåsa slott. Ulvåsa. fr stpl Ulvåsa 2.7.48, K7, Såld 112.510, Motiv från Uvmarö. fr stpl Sankt Anna 1963, K7, Pris.30.kr

 

Till vykort övrigt Östergötland A-B, C-G, H-J, K, L, M-O, P-R, S,  T-U, V, X-Ö, Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V