LEOPOLDs ANTIKVARIAT

 Sturegatan 44, S-114 36 Stockholm, Sweden
 Telefon 08/213420, ......Int. + 46 8 213420  

Vykort - Östergötland - V

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

Kontakta oss via leopoldsantik@gmail.com med förfrågan eller beställning.

 
112.511, Urbergsbrant i Vadstuguberget. T4, K8, Pris.30.kr 112.512, Valdemarsvik. Hamnen. T5, K7, Pris.40.kr

 

25.737, Valdemarsvik. Utsikt från Janslund. T5, K8, Pris.50.kr 25.738, Valdemarsvik. Utsikt från Janslund. T5, K8, Pris.50.kr

 

25.734, Valdemarsvik. Utsikt från Klippan. T5, K8, Pris.50.kr 16.707, Valdemarsvik. Kyrkan. T5, K8, Pris.30.kr

 

48.388, Valdemarsvik. Kyrkan och Valdemarsviken. T5, K8, Pris.40.kr 112.513, Valdemarsvik. Storgatan. T6, K8, Pris.30.kr

 

112.514, Valdemarsvik. Parti av Storgatan. fr stpl, T6, K7, Pris.40.kr 25.736, Valdemarsvik. Svängen. T5, K8, Pris.50.kr

 

16.702, Valdemarsvik. Parti av Valdemarsviken. fr stpl 25.8.42, K7, Såld 112.515, Valdemarsvik. Valdemarsviken. fr stpl Norrköping 31.7.52, K7, Såld

 

16.714, Parti av Valdemarsvik. fr stpl Valdemarsvik 3.1.58, K8, Pris.40.kr 112.516, Valdemarsvik. pl, T6, K7, Pris.40.kr

 

112.517, Utsikt över Valdemarsvik. fr stpl Valdemarsvik, T6, K6, Pris.30.kr 112.518, Parti av Valdemarsvik. T6, K8, Pris.40.kr

 

27.269, Valla. Linköping. T1, K8, Pris.60.kr 47.649, Valla. Linköping. fr GV stpl 24.8.1914, K7, Pris.60.kr

'

27.108, Vallerstad kyrka. T1, K8, Pris.30.kr 112.519, Flygfoto av Vallerstad kyrka. fr stpl, T5, K7, Såld

'

 
 43.436, Skolan. Wallerstad. fr GV stpl Skänninge 22.2.16, K7, Såld 112.520, Kyrkan. Varv. T5, K8, Pris.30.kr

 

112.521, Varv och Styra kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 27.110, Weta Kyrka. Östergötland. T1, K8, Pris.30.kr

 

27.113, Flygfoto över Veta kyrka. fr stpl Mantorp 16.6.43, K7, Pris.40.kr 112.522, Veta Kyrka. T4, K7, Pris.30.kr

 

27.114, Flygfoto över Viby. fr ostpl, T5, K7, Pris.50.kr 27.116, Flygfoto över Viby kyrka. pl, T5, K7, Pris.40.kr

 

27.117, Viby kyrka. (Östergötl). T1, K8, Pris.30.kr 112.523, Viby Kyrka. pl, T4, K7, Pris.30.kr

 

112.524, Viby. Kyrka. ofr, T5, K8, Pris.30.kr 112.525, Viby kyrka. Östergötland. ofr, T2, K8, Pris.30.kr 27.119, Viby Kyrka. T2, K8, Pris.40.kr

 

87.341, Vida Vättern. Gammelgården. T5, K8, Pris.50.kr 112.526, Utsikt från Restaurant Vida Vättern. T5, K8, Pris.40.kr

 

112.527, Vida Vättern. T5, K8, Pris.40.kr 105.120, Viddviken. (Arkösund). ofr, T5, K8, Pris.40.kr

 

112.528, (Viddviken 1910). K6, Pris.80.kr 112.529, Vifolka Centralskola. fr stpl Linköping 13.9.74, T5, K8, Pris.60.kr

 

27.120, Vij Bruk. gamla arkivet. fr OII stpl Linköping 1918, K8, Pris.60.kr 27.122, Wij. Östergötland. fr GV stpl Okna 14.7.1915, K8, Såld

 

79.955, Vikingstad. Järnvägsstationen. fr stpl Linköping 28.1.47, K7, Pris.140.kr 112.530, Vikingstad. Kyrkan. ofr, T4, K8, Såld

 

27.124, Vikingstads kyrka. T3, K8, Pris.30.kr 112.531, Vikingstads Kyrka. fr stpl Vikingstad 23.2.6?. K7, Såld

 

112.532, Vinnerstads kyrka. Motala. fr stpl Motala 2.11.69, T5, K7, Pris.30.kr 27.129, Från Östergötlands byggder. Wist kyrka. fr OII stpl Bollnäs 23.11.1907, K7, Såld

 

27.132, Wist Kyrka. T1, K8, Pris.30.kr 112.533, Vist. Interiör av kyrkan. ofr, T4, K8, Pris.30.kr

 

63.530, Vist kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 112.534, Vist kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

112.535, Utsikt över Skogsgården. Vist. T3, K8, Pris.60.kt 112.536, Vist Ålderdomshem. T5, K8, Pris.50.kr

 

27.127, Parti från Vist i Östergötland. T1, K8, Pris.60.kr 112.537, (Vist). fr OII stpl PKXP 16.11.1900, K5, Pris.30.kr

 

112.620, Brunby. Wreta Kloster. T3. K7, Pris.40.kr 112.622, Flemma. Östergötland. Pr Wreta Kloster. fr GV stpl Vretakloster, T3, K7, Pris.30.kr

 

 27.063, Folkskolan. Vreta Kloster. T3, K8, Pris.60.kr 52.185, Järnvägsstationen. Vreta Kloster. T3, K8, Pris.280.kr

 

81.269, Vreta Kloster vid Göta Kanal. T1, K8, Pris.40.kr 27.065, Prästgården. Wreta Kloster. T3, K8, Pris.50.kr

 

112.619, Flygfoto över Vreta Kloster. T5, K8, Såld 112.621, Vreta Kloster från flygplan. T4, K8, Såld

 

112.577, Vetefält på Vretaslätten. T4, K8, Pris.30.kr 27.133, Parti från Vrångsjön. T5, K8, Pris.40.kr

 

112.578, Vånga Kyrka. pl, T5, K6, Pris.30.kr 112.579, Gamla kyrkan. Vånga. fr (skadat) stpl Vånga 22.8.55, K7, Prs.30.kr

 

112.580, Vårdsbergs kyrka. T5, K8, Såld 112.581, Vårdsberg kyrka. T5, K8, Såld

 

112.582, Vårdsberg, Skolan. Ålderdomshemmet. Ebeneserkapellet. Ringatorps kvarn. T5, K8, Såld 112.583, (Vårdsnäs Kyrka). fr stpl PKP 401 10.1.24, K8, Pris.80.kr

 

112.584, Vårdnäs Kyrka. fr stpl, T5, K8, Pris.30.kr 112.585, Interiör av Vårdnäs kyrka. T5, K8, Såld

 

25.743, Flygfoto av Vårdnäs Kyrka. fr stpl PKP 401 3.7.4?, K8, Pris.40.kr 25.742, Linköpings stifts ungdomsgård i Vårdnäs. Gammelgården. fr stpl, T5, K7, Pris.40.kr

 

112.586, Andaktsrummet Linköpings stifts ungdomsgård i Vårdnäs. fr stpl Finspång 3.10.57, K7, Pris.30.kr 112.587, Ledarrum. Linköpings stifts ungdomsgård i Vårdnäs.fr stpl Brokind 24.7.(54). K6, Pris.30.kr

 

112.588, Vårdnäs prästgård. T5, K8, Pris.50.kr 91.580, Sjövalla. Vårdnäs' socken. fr OII (skadat) stpl PKXP 110 E 19.6.1903, K7, Såld

 

27.135, Vesterby. Vårdnäs. pl, T4, K8, Pris.50.kr 112.589, Väderstad Järnaffär. T3, K6, Såld

 

112.590, Järnvägsgatan. Väderstad. fr stpl, T4, K6 (fläckad adressida). Såld 112.591, Väderstad. Järnvägsstationen. fr stpl (1956), K7 (fläckad adressida), Såld

 

63.535, Väderstads Kyrka. ofr, T3, K8, Pris.40.kr 112.592, Väderstad kyrka. fr stpl 1960, K7 Pris.30.kr

 

112.593, Skolan. Väderstad. T3-4, K7 (fläckad adressida), Såld 112.594, Parti av Vansbergsgatan. Väderstad. pl, T3, K6 (fläckad adressida), Såld

 

112.595, Utsikt över Väderstad. fr stpl Väderstad 8.8.52,  K7 (fläckad adressida), Pris.50.kr 112.596, Väderstad. pl, T4-5, K7, Såld

 

112.597, Motiv från Väderstad. (Shell bensinstation). fr stpl Väderstad 28.7.49, K6, Såld 112.598, Parti från Väderstad. fr stpl Väderstad, T5, K7 (fläckad adressida), Såld

 

112.599, Utsikt över Väderstad. fr stpl, T5, K7 (fläckad adressida), Såld 27.139, Väderstad. fr stpl Väderstad, T5, K7, Pris.50.kr

 

27.140, Parti af Väderstad. ftr GV stpl Väderstad 2.4.1912, K7, Såld 112.600, Hälsning från Väderstad. T6, K8, Såld

 

112.601, Wällinge. fr OII stpl Vretakloster 18.4.1909, K7, Pris.50.kr 27.169, Motiv från Wrängsjö. fr stpl Sankt Anna 25.7.49, K6, Pris.50.kr

 

112.602, Wärna Kyrka, Östergötland. fr OII stpl Lakvik 28.3.1908, K7, Pris.60.kr 27.170, Vestanå vid Göta Kanal. ofr, T3, K8, Pris.50.kr

 

112.603, Flygfoto över Egeby svinavelsstation. Västerlösa. T5, K8, Pris.60.kr 112.604, Vesterlösa kyrka och skola. T1, K6, Pris.50.kr

 

112.605, Västerlösa Kyrka. ofr, T5, K8, Pris.30.kr 112.606, Interiör av kyrkan. Västerlösa.T4, K8, Pris.30.kr

 

112.607, (Västerlösa prästgård). ofr, T2, K7, Pris.60.kr 27.144, Motiv från Vesterlösa. T3, K8, Pris.60.kr

 

27.160, Boo. V. Harg. Östergötland. T3, K8, Pris.50.kr 27.159, Bosgård i V. Harg. fr OII stpl Stockholm 14.9.03, K8, Pris.50.kr

 

112.608, Interiör av kyrkan. V:a Harg. fr stpl Västra Harg 5.8.59, K8, Pris.30.kr 27.153, Spellinge, Västra Harg. Östergötland. T3, K8, Pris.60.kr

 

63.532, Västra Ny kyrka. Nykyrka. T5, K7, Pris.30.kr 69.027, Västra Ny Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

112.609, V. Ryd. Prästgården. T3, K8, Pris.60.kr 25.842, V:a Tollstad kyrka. fr stpl Vadstena 16.7.48, K7, Pris.30.kr

 

27.165. V:a Tollstad kyrka och skola. T3-4, K8, Pris.60.kr 112.610, Vättern runt. Olshammars Kyrka och Heidemnstams födelsehem. Ovralid. Alvastra Klosterruin. Ödeshög. Stjärnsund. Visingsö. Jönköping. Huskvarna Ådalsvägen. fr stpl Stockholm 24.5.60, K7, Såld

 

112.611, Vättern runt. Askersund. Motala. Jönköping. Karlsborg. Vadstena. Hjo. Gränna. T5, K7, Pris.40.kr 112.612, Vättern runt. Askersund. Motala. Jönköping. Karlsborg. Vadstena. Hjo. Gränna. T5, K8, Såld

 

112.613, Vättern runt. Jönköping. Hjo. Karlsborg. Askersund. Motala. Vadstea. Gränna. fr stpl Karlsborg 6.8.51, K7, Pris.40.kr 64.302, Vättern. Askersund. Olshammar. Övralid. Karlsborg. Motala. Hjo. Vadstena. Visingsö. Ödeshög. Alvastra Klosterruin. Gränna. Jönköping. Huskvarna. T6, K8, Pris.40.kr

 

64.303, Vättern. Strandparti. fr stpl, T5, K8, Pris.40.kr 112.614, Vägen Ödeshög - Gränna. fr stpl, T5, K7, Pris.30.kr

 

27.042, Från Vätterns stränder. S.S. Brygga vid Östnässja. fr GV stpl Arneberga 25.10.1919, K8, Pris.60.kr 81.267, Väversunda Kyrka. T2, K8, Pris.40.kr

 

27.166, Väversunda kyrka. Interiör. T3, K8, Såld 112.615, Interiör av Väversunda kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 112.616, Interiör av Väversunda kyrka. T5, K8, Pris.30.kr

 

112.617, Väversunda Kyrka. T5, K8, Pris.30.kr 27.168, Flygfoto över Väversunda. T4, K8, Pris.40.kr

 

112.618, Tåkern vid Wäversunda. T4, K8, Pris.30.kr 41.462, Väversunda. Utsikt från Omberg mot sjön Tåkern. pl, T5, K8, Pris.30.kr

 

Till vykort övrigt Östergötland A-B, C-G, H-J, K, L, M-O, P-R, S, T-U, V, X-Ö, Arkösund, Boxholm, Finspång, Getå,  Kisa, Kneippbaden, Linköping, Malmslätt, Medevi, Mjölby, Motala, Norrköping, Norsholm, Rimforsa, Skänninge, Söderköping, Vadstena

 Tillbaka till Leopolds Antikvariat  Tillbaka till Vykort Beställningsinformation
  Back to Leopolds Antikvariat  Back to Postcards  How to order

 

 Kvalitetsbeteckningar - Quality codes
 K 9 = Perfekt till nära perfekt - Excellent
 K 8 = Mycket bra helt utan defekter - Very good without any defects
 K 7 = Bra, kan ha obetydliga defekter, t.ex. lätt hörnveck - Good, may have very slight defects
 K 6 = Bra, med smärre fel. t.ex. hörnveck eller något mer slitet - Good, can have more noticeable edge wear or damage.

 

 Tidsperiod - Code for the age of the card  Förkortningar - Abbreviations
 T 1 = till cirka 1906, odelad adressida  fr = frankerat - with stamp
 T 2 =1906 - 1912, delad adressida  ofr = ofrankerat - without stamp
 T 3 = 1910 - tal  stpl = stämplat - cancelled
 T 4 = 1920 - tal  pl = plundrat, avtaget frimärke - removed stamp
 T 5 = 1930 - 1950 - tal  O II = frimärke Oscar II - stamped with Oscar II
 T 6 = 1960 - nutid  GV = frimärke Gustav V - stamped with Gustav V